Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE SKUTKI ZMIAN PRAWNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się gospodarką odpadami, które w związku z licznymi zmianami w przepisach są zainteresowane aktualizacją posiadanej wiedzy.

Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.:
- nowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami,
-
zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka,
- wprowadzania danych do BDO,
-
koniecznych zmian w  decyzjach administracyjnych,
- prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów,
-
gospodarowania odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi,
- weryfikacji odbiorcy odpadów,
-
kontroli w firmie.

 

1. Wpis do rejestru (będącego częścią BDO) prowadzonego przez marszałka:
- zasady wpisywania  do dokumentacji numeru rejestrowego,
- do czego potrzebny jest numer rejestrowy,
- co grozi za brak numeru rejestrowego,
- kiedy rozpoczynający działalność musi posiadać numer rejestrowy.

2. Przetwarzanie odpadów według nowych wymogów prawnych:
- konieczne zmiany w decyzjach dotyczących przetwarzania odpadów,
- zmiany decyzji na zbieranie odpadów.

3. Zasady transportu odpadów:
- niezbędna dokumentacja przewozowa,
- znakowanie pojazdu transportującego odpady w Polsce i za granicą,
- znakowanie pojazdów transportujących odpady niebezpieczne,
- wymogi dla kierowców transportujących odpady.

4. Skutki prawne i finansowe przekazania odpadów nieuprawnionemu odbiorcy

5. Kiedy odbiorca przejmuje odpowiedzialność za odpady, a kiedy nadal ciąży ona na przekazującym

6. Zasady ustanowienia użytkowania lub dzierżawy nieruchomości na której będą zbierane odpady

7. Nowe obowiązki zbierających odpady:
- określanie pojemności magazynowej - przykłady określania pojemności magazynowej dla poszczególnych odpadów,
- kontrole przeciwpożarowe,
- określanie ilości jednostkowej i łącznej zbieranych odpadów - na co zwracać uwagę,
- wyliczanie zabezpieczenia roszczeń - istotne zapisy w gwarancjach i polisach.

8. Zmiana okresu magazynowania odpadów u wszystkich posiadaczy - omówienie

9. Dopuszczalna jednorazowa ilość magazynowanych odpadów - wskazanie zasad wyliczania ilości jednorazowej

10. Zasady prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania odpadów

11. Nowe zasady uzyskiwania statusu produktu ubocznego - skutki wprowadzonych zmian:
- zakres dokumentacji,
- uzgodnienia WIOŚ,
- wydawanie decyzji zatwierdzającej produkt,
- możliwość odmowy zatwierdzenia produktu ubocznego.

12. Ustalanie zabezpieczenia roszczeń przy zbieraniu i przetwarzaniu odpadów:
- wybór formy zabezpieczenia,
- ustalanie kwoty zabezpieczenia roszczeń,
- przeznaczenie funduszy z zabezpieczenia roszczeń,
- zasady obniżania lub zwrotu zabezpieczenia roszczeń.

13. Zasady gospodarowania niektórymi odpadami – przykłady:
- co jest odpadem komunalnym w firmie,
- sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych wg WPGO,
- jakie odpady mogą trafić do PSZOK,
- kiedy zawartość zbiornika bezodpływowego jest ściekiem a kiedy odpadem,
- przekazywanie odpadów,
- odzysk i recykling,
- zakazy w gospodarowaniu odpadami.

14. Nowe wymogi dla zarządzającego składowiskiem

15. Nowe uprawnienia inspekcji ochrony środowiska:
- wstrzymanie działalności zbierającego lub przetwarzającego odpady (zakres).

16. Sankcje administracyjne i finansowe:
- wysokość kar finansowych,
- inne sankcje.

17. Konsultacje, dyskusja


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z wykładowcą drogą e-mailową w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Prowadzący
Długoletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym instytucji kontrolujących, posiadający także doświadczenie w pracy jednostki przemysłowej. Trener w zakresie gospodarki odpadami.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE SKUTKI ZMIAN PRAWNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy