Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA. OCENA PRZYDATNOŚCI PODŁOŻA DO FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI I BUDOWY NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH. METODY STABILIZACJI SŁABEGO PODŁOŻA BUDOWLI I NASYPÓW. POSADOWIENIE POŚREDNIE

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
2019-10-15
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

ZakopaneSzkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie skierowane jest do techników i inżynierów pracujących w budownictwie w działach przygotowania produkcji, przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie fundamentowania i geoinżynierii.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej projektowania i wykonawstwa fundamentów, nasypów komunikacyjnych i wzmacniania słabego podłoża do celów fundamentowania, w oparciu o wyniki nowoczesnych badań gruntów.

 


Struktura i właściwości fizyczne gruntów. Klasyfikacja gruntów i badania makroskopowe wg Eurokodu 7


1. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących struktury, rodzajów i właściwości gruntów

2. Klasyfikacja gruntów wg EC-7

3. Badania makroskopowe gruntów wg EC-7, określenie rodzaju i stanu gruntu.

4. Wpływ geometrii fundamentu i  obciążeń zewnętrznych na rozkład naprężeń i osiadania podłoża.

5. Wpływ prekonsolidacji gruntów na osiadania budowli

6. Konsultacje i dyskusjaOmówienie badań polowych będących podstawą współczesnego modelu projektowania i realizacji posadowienia budowli

1. Wiercenia gruntów i skał

2. Sondowania dynamiczne

3. Sondowania statyczne CPTU, badania dylatometryczne DMT

4. Badania presjometryczne

5. Przekroje geotechniczne i ich interpretacja, określenie warunków gruntowo-wodnych i przydatności podłoża do fundamentowania.

6. Wielkowymiarowe obciążenie gruntu

7. Konsultacje i dyskusjaMetody zabezpieczania budowli geotechnicznych i obiektów zagłębionych w podłożu od parcia wody, wyporu wody i parcia gruntu. Budowle podziemne realizowane przy zastosowaniu ścian szczelinowych

1. Zabezpieczenia tymczasowe głębokich wykopów - stalowe ścianki Larsena

2. Technologia wykonywania ścian szczelinowych (metody stropowa, metoda półstropowa, metoda up and down i metoda przypory ziemnej)

3. Kotwy gruntowe

4. Metody zabezpieczania dna głębokiego wykopu przed wyparciem lub przebiciem od wyporu wody

5. Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane sprzętem do głębienia ścian szczelinowych

6. Konsultacje i dyskusjaMetody stabilizacji słabego podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych. Omówienie metod wzmacniania podłoża i przykłady ich zastosowania

1. Wymiana dynamiczna (kolumny kamienne)

2. Konsolidacja dynamiczna (ciężkie ubijanie)

3. Wymiana gruntu

4. Doziarnianie słabych przypowierzchniowych warstw gruntów spoistych

5. Metoda wyparcia gruntów organicznych z zagłębienia w gruncie

6. Pionowy drenaż

7. Wibroflotacja i wibrowymiana

8. Cementyzacja w skałach i gruntach

9. Stabilizacja podłoża wapnem, cementem i mieszankami popiół-wapno-grunt

10. Zamrażanie gruntów

11. Spiekanie gruntów lessowych

12. Wzmacnianie podłoża budowli i nasypów komunikacyjnych na terenach zalewowych

13. Mikrowybuchy

14. Konsultacje i dyskusjaPosadowienie pośrednie budowli i nasypów komunikacyjnych na palach i kolumnach

1. Pale wbijane Franki, Vibro i Vibrex

2. Pale CFA

3. Pale Wolfscholtza

4. Pale wiercone w zawiesinie iłowej

5. Pale żelbetowe prefabrykowane

6. Pale stalowe

7. Kolumny piaskowe i wapienne

8. Kolumny żwirowo-betonowe FSS

9. Kolumny jet-grouting

10. Kolumny CMC

11. Wgłębne mieszanie gruntów na sucho i na mokro – kolumny DSM

12. Konsultacje i dyskusja

Prowadzący
Pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Katedra Geotechniki i Dróg Wydz. Budownictwa). Projektował i nadzorował realizacje wielu dużych obiektów przemysłowych (np. elektrownie), budownictwa ogólnego i drogowego (drogi ekspresowe i autostrady).
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA. OCENA PRZYDATNOŚCI PODŁOŻA DO FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI I BUDOWY NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH. METODY STABILIZACJI SŁABEGO PODŁOŻA BUDOWLI I NASYPÓW. POSADOWIENIE POŚREDNIE"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy