Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODAROWANIE WODAMI W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI USTAWY Z 20.07.2018 R.: WARUNKI LOKALIZACJI I WYKONYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW WODNYCH

Typ
szkolenie
Koszt
600 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
550 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi regulacjami  prawa wodnego i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo wodne,  a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów.

Poznają także Państwo zmiany wprowadzone nowelizacją z dn. 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo wodne oraz kierunki planowanych zmian.

 

1. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami

2. Omówienie nowelizacji Prawa wodnego z 20 lipca b.r.

3. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi: ochrona ilościowa i jakości wód  podziemnych i powierzchniowych

4. Korzystanie z wód – zasady korzystania z wód:
- rodzaje korzystania z wód,
- usługi wodne.

5. Budownictwo wodne:
- urządzenia wodne – zakres stosowania pojęcia,
- zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń wodnych,
- zmiana funkcji urządzenia wodnego,
- urządzenia melioracji wodnych,
- zasady wykonywania i trzymania urządzeń melioracji wodnych,
- regulacja koryt cieków naturalnych,
- legalizacja wykonania urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

6. Zgody wodnoprawne - omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych:
- pozwolenia wodnoprawne,
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego  zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,
- wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego,
- ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- omówienie kierunków zmian w procedurze wydawania zgód wodnoprawnych.

7. Zasady lokalizacji budowli i obiektów, wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

8. Dopuszczalność zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych z nieruchomości – zakres stosowania pojęcia

9. Kontrola gospodarowania wodami:
- zakres kontroli gospodarowania wodami,
- zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami.

10. Opłaty za usługi wodne – zasady ustalania i wnoszenia opłat za usługi wodne.
- obowiązki podmiotów w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne,
- podstawy ustalania wysokości opłat za usługi wodne,
- omówienie zmian w procedurze ustalania opłat za usługi wodne.

11. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie Prawa wodnego, jego stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym i orzecznictwie administracyjnym w dziedzinie gospodarki wodnej.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODAROWANIE WODAMI W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI USTAWY Z 20.07.2018 R.: WARUNKI LOKALIZACJI I WYKONYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW WODNYCH"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy