Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


GOSPODAROWANIE ZWIERZYNĄ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ ZWIERZYNY NA TERENY MIAST W PRAKTYCE. PRAWO ŁOWIECKIE TERAZ I PO ZMIANACH

Typ
szkolenie
Koszt
1900 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1800 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Łowiectwo jest jednym z istotnych elementów ochrony przyrody. Obowiązująca ustawa – Prawo łowieckie, choć niezbyt długa, sprawia liczne problemy podczas jej stosowania w praktyce. Czy zatwierdzanie planów łowieckich powinno mieć formę decyzji administracyjnej? W jaki sposób samorządy mogą mieć wpływ na planowaną wielkość pozyskania? Czy plany łowieckie powinny być poddawane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko? Czy osoba zamierzająca hodować charty powinna najpierw uzyskać zezwolenie, czy raczej nabyć psa? Jak mobilizować dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do wykonywania planów łowieckich? Kto ma płacić odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z udziałem zwierzyny? Co zmieni się w systemie szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań? Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości? Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta? Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę? Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych? Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę?

Z tymi i wieloma innymi problemami muszą borykać się wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie, marszałkowie województw, nadleśniczowie, regionalni dyrektorzy Lasów Państwowych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Na wiele z tych pytań, wynikających z praktyki, trudno szukać odpowiedzi w dostępnej literaturze. Celem szkolenia jest dostarczenie unikatowej wiedzy z zakresu stosowania ustawy – Prawo łowieckie oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów.

Obecnie w Sejmie trwają zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy – Prawo łowieckie. Wprowadzi ona istotne zmiany m.in. w zasadach tworzenia obwodów łowieckich oraz szacowania i wynagradzania szkód łowieckich. Z tego względu szczególny nacisk podczas szkolenia położony zostanie na omówienie obowiązujących i projektowanych zmian.

 

1. Wprowadzenie – problematyka własności zwierzyny

2. Plany łowieckie:
- opiniowanie, zatwierdzanie i zmiana rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, co zmieni się po nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie,
- problematyka poddawania planów łowieckich strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
- środki służące zapewnieniu wykonania rocznych planów łowieckich, możliwość rozwiązania umowy dzierżawy albo cofnięcia decyzji o wyłączeniu obwodu z wydzierżawienia,
- studium przypadku.

3. Tworzenie i wydzierżawianie obwodów łowieckich:
- szczegółowe omówienie projektowanych zasad tworzenia obwodów łowieckich,
- problematyka odszkodowania dla właściciela nieruchomości z tytułu jej objęcia obwodem łowieckim,
- kontrowersje wokół możliwości ustanowienia zakazu wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego,
- problematyka ważności uchwał o podziale województwa na obwody łowieckie po 21 stycznia 2016 r.,
- problematyka obszarów niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- wydzierżawianie obwodów łowieckich,
- problematyka ceny żyta przy ustalaniu wysokości czynszu dzierżawnego,
- studium przypadku.

4. Ekwiwalent za bezprawnie pozyskaną zwierzynę:
- pojęcie bezprawnego pozyskania zwierzyny,
- obliczanie wysokości ekwiwalentu oraz zasady i tryb jego pobierania,
- kontrowersje związane z pobieraniem ekwiwalentu w świetle ustaleń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli,
- wykroczenia i przestępstwa łowieckie,
- studium przypadku.

5. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt:
- postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie,
      - wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt,
      - uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie,
- postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:
      - odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych,
      - ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową,
      - działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt,
      - problematyka bezdomnych psów i kotów,
- postępowanie w przypadku zagrożenia chorobami zakaźnymi – np. afrykańskim pomorem świń,
- rozwiązywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa,
- rola zarządzania kryzysowego w przypadku zagrożenia związanego z dzikimi zwierzętami,
- znaczenie prawidłowego prowadzenia gospodarki łowieckiej jako czynnika zmniejszającego migrację zwierzyny,
- studium przypadku.

6. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom:
- udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody,
- zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych,
- postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową,
- uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych,
- finansowanie pomocy,
- studium przypadku.

7. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt:
- zwłoki zwierząt jako odpady,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych,
- podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne,
- analiza wyroku Sądu Apelacyjnego w Opolu w sprawie usuwania zwłok zwierzyny z drogi publicznej – czy rzeczywiście odpowiadają za to Lasy Państwowe,
- problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych,
- studium przypadku.

8. Problematyka szkód łowieckich:
- definicja szkód łowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzynę – aktualny stan prawny i projektowane zmiany,
- co dalej z Funduszem Odszkodowawczym w świetle rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego,
- odpowiedzialność za inne szkody niż szkody łowieckie – np. szkody komunikacyjne,
- odpowiedzialność innych podmiotów niż Skarb Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzynę,
- szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych,
- studium przypadku.

9. Wykonywanie polowania:
- uprawnienia do wykonywania polowania, polowanie cudzoziemców na terytorium RP,
- stare zasady i warunki wykonywania polowania po nowemu – omówienie projektowanych zmian w zakresie wykonywania polowania,
- studium przypadku.

10. Sądownictwo dyscyplinarne

11. Podsumowanie: gra strategiczna „Stado dzików w centrum miasta”

12. Konsultacje, dyskusja

 

Prowadzący
Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, pracownik Ministerstwa Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, trener i wykładowca
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "GOSPODAROWANIE ZWIERZYNĄ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ ZWIERZYNY NA TERENY MIAST W PRAKTYCE. PRAWO ŁOWIECKIE TERAZ I PO ZMIANACH"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy