Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NADZÓR, PLANOWANIE I OCHRONA DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA - PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
17 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników Starostw Powiatowych, Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także do  osób prawnych i osób fizycznych prowadzących gospodarkę leśną.

W ramach szkolenia zostaną poruszone najnowsze wskazania dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej oraz skonkretyzowane przypadki oczekiwanych zmian prawnych. Dużą uwagę zwrócono na wszelkie przepisy odrębne, wpływające na zakres gospodarki leśnej. Podczas szkolenia omówiony będzie tryb postępowania w sferze ochrony, planowania i nadzoru oraz poprawności stosowania przepisów procedury administracyjnej przy realizacji spraw z zakresu leśnictwa. Będzie również poruszona tematyka cywilnoprawna i karnoprawna w kontekście leśnictwa.

Szkolenie ma charakter ściśle praktyczny i będzie oparte na analizie konkretnych przypadków.

 

Część pierwsza

1. Założenia ogólne i wprowadzające:
- uwarunkowania prowadzenia gospodarki leśnej w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych,
- wprowadzone i projektowane zmiany prawne,
- przegląd najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego – kierunki po 1 stycznia 2018 r.

2. Uwarunkowania gospodarki leśnej a wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów innych ustaw, w tym uregulowanych w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
- ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- tzw. specustawach, tj.:
      - ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
      - ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
      - ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
      - ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
      - ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
      - ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
      - ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
      - ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
      - ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
      - ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
      - ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
      - ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.

3. Planowanie gospodarki leśnej:
- założenia i tryb postępowania,
- oceny oddziaływania na środowisko a planowanie gospodarki leśnej – zasady działania, etapy postępowania,
- informowanie właścicieli lasów o sporządzeniu  projektu UPUL,
- prowadzenie działań na obszarze leśnych zakładów doświadczalnych,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.

4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej przy braku UPUL – tryb postępowania:
- sporządzanie inwentaryzacji  stanu  lasu – kwestie podmiotowe, zakres i finansowanie,
- wydawanie, zmiana, stwierdzanie nieważności i uchylanie decyzji opartych na inwentaryzacji stanu lasu,
- prowadzenie możliwych działań przy braku UPUL oraz inwentaryzacji stanu lasu,
- realizacja obowiązków samoistnych – tryb i zakres postępowania,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.Część druga

5. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności SP:
- rodzaje instrumentów prawnych przy realizacji nadzoru,
- postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie,
- przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym m. in. protokołów oględzin i ekspertyz, a także wniosków dotyczących pozyskania drewna oraz zmiany lasu na użytek rolny,
- korzystanie z tzw. przypadków losowych – okoliczności i możliwości,
- cechowanie drewna pozyskanego w ramach stosowania tzw. „specustaw” – szczegółowa analiza,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.

6. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w leśnictwie:
- okoliczności i tryb działania,
- postępowanie upominawcze, sporządzanie tytułów wykonawczych oraz stosowanie poszczególnych postanowień,
- wnoszenie zarzutów – podstawa i okoliczności,
- istotne kwestie podmiotowe przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.

7. Ochrona gruntów leśnych:
- istota ochrony gruntów leśnych,
- organy właściwe do realizacji ochrony gruntów leśnych,
- sposób i tryb przeznaczania gruntów leśnych na inne cele,
- etapy postępowania,
- rodzaje stosowanych instrumentów prawnych, w tym przy stwierdzaniu samowoli budowlanych,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.

8. Stosowanie prawa cywilnego i karnego przy wykonywaniu  bieżących  zadań  z  zakresu  nadzoru  w leśnictwie  niepaństwowym:
- postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie,
- sposób działania przy nielegalnym pozyskaniu drewna,
- wjazd quadami  i innymi pojazdami mechanicznymi na obszary leśne,
- rozpalanie ognisk i naruszanie innych przepisów przeciwpożarowych,
- przygotowywanie pism procesowych – tryb działania i zakres,
- odpowiedzi na inne pytania z Sali.

9. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Radca prawny, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych; ekspert z wieloletnim stażem w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących prawa leśnego i prawa rolnego; wieloletni pracownik administracji rządowej.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NADZÓR, PLANOWANIE I OCHRONA DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA - PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy