Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ PO ZMIANACH PRAWA WODNEGO

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie wiedzy z przygotowania ocen oddziaływania na środowisko i uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem najnowszych zmian Prawa wodnego.

Na szkolenie zapraszamy specjalistów ds. ochrony środowiska, projektantów i konsultantów, wykonujących dokumentację środowiskową, pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, urzędów weryfikujących dokumentację OOŚ we wnioskach o dofinansowanie, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

1. Dane ogólne:
- podstawowe definicje ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- kryteria decydujące o kwalifikacji do przedsięwzięć do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- kwalifikowanie przedsięwzięć w świetle rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- budowa nowych urządzeń/instalacji a ich rozbudowa, przebudowa, montaż.

2. Istotne zagadnienia związane z nowelizacją ustawy Prawo wodne z punktu widzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

3. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4. Organy opiniujące i uzgadniające

5. Zmiany dotyczące procedury opiniowania/uzgadniania

6. Wymogi ustawowe wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

7. Strony postępowania – definicja wprowadzona nowym Prawem wodnym, zasady ustalania kręgu stron

8. Kryteria przy stwierdzaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; procedura oceny oddziaływania na środowisko

9. Wymogi w zakresie zawartości karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

10. Ponowna ocena:
- miejsce i rola w procesie inwestycyjnym,
- zasady przeprowadzania.

11. Analiza porealizacyjna

12. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

14. Egzekucja administracyjna warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; były wieloletni naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego. Doświadczony trener.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ PO ZMIANACH PRAWA WODNEGO"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy