Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA: REGULACJE PRAWNE, STOSOWANE TECHNOLOGIE, DOKUMENTACJA I WNIOSKI O POZWOLENIE NA EMISJE

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

 

1. Wymagania regulacyjne wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
- pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w tym pozwolenia zintegrowane) oraz zgłoszenia instalacji,
- kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM 2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

2. Zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2014 r., związane z transpozycją postanowień dyrektywy IED, w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
- zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję,
- zmiany dotyczące dużych źródeł spalania paliw:
      - podział dużych źródeł spalania paliw na źródła nowe i istniejące,
      - zasady łączenia,
      - mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

3. Zmiany wprowadzone do ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2017 r., wynikające z transpozycji dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
- rozszerzenie zakresu informacji i danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniami dla średnich źródeł spalania paliw,
- przepisy derogacyjne,
- zasady łączenia,
- rejestr średnich źródeł spalania paliw,
- przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy.

4. Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2390) – dotycząca średnich źródeł spalania paliw

5. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
- szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
- zmiany wprowadzone w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
      - zaostrzenie wymagań emisyjnych,
      - zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
      - szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
      - zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
- zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania paliw (rozporządzenie z dnia 1 marca 2018 r. i z dnia 22 maja 2018 r.).

6. Spełnienie warunków dotrzymania standardów emisyjnych oraz standardów jakości powietrza

7. Pomiary wielkości emisji z instalacji; ciągłe i okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza:
- zakres i metodyki pomiarów,
- aparatura pomiarowa,
- opracowanie wyników pomiarów i odniesienie ich do standardów emisyjnych.

8. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.:
- modele matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – wstęp teoretyczny,
- przygotowanie założeń wejściowych niezbędnych do przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką referencyjną:
      - tło substancji oraz tło opadu substancji pyłowej,
      - dane meteorologiczne,
      - aerodynamiczna szorstkość terenu,
- przygotowanie danych dotyczących parametrów emitorów i wielkości emisji do wniosku o wydanie pozwolenia:
      - źródła danych do obliczenia emisji dla różnych technologii,
      - zestawianie danych w opracowaniu,
      - weryfikacja poprawności danych wejściowych i wyników obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.

9. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwzględnieniem LZO:
- działania organizacyjne,
- metody ograniczenia,
- instalacje redukujące: przykłady instalacji i urządzeń do ograniczania emisji do powietrza z LZO, pyłów, metali, NOx, SO2, HCl, HF.

10. Zawartość wniosku i procedura wykonywania dokumentacji do wniosku o pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; najczęściej popełniane błędy

11. Omówienie przykładów praktycznych, w tym z praktyki zawodowej uczestników szkolenia

12. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Eksperci w zakresie ochrony powietrza
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA: REGULACJE PRAWNE, STOSOWANE TECHNOLOGIE, DOKUMENTACJA I WNIOSKI O POZWOLENIE NA EMISJE"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy