Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE

Typ
szkolenie
Koszt
1990 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, cztery noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1890 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 360 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
25 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze śodków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami opracowywania operatów ochrony powietrza atmosferycznego wykorzystywanych przy wykonywaniu dokumentacji do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko. Uczestnicy szkolenia nabędą także praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania niezbędnych obliczeń oraz posługiwania się narzędziami programistycznymi, a następnie w małych grupach pod okiem trenera opracują samodzielnie dokumentację do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw oraz firm, wykonujących wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, do zlecających przygotowanie wniosków, do pracowników urzędów opiniujących lub weryfikujących wnioski, a także wydających w/w pozwolenia lub pozwolenia zintegrowane, do wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję szkoleniową programu OPERAT FB.

Przewiduje się, w ramach konsultacji i dyskusji, rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników, a także możliwość skorzystania przez uczestników szkolenia z bezpłatnych konsultacji e-mailowych w przedmiotowym zakresie w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia szkolenia.

Uwaga: uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów do ćwiczeń na oryginalnym oprogramowaniu, wymagana jest podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego (Excel).

Komputery powinny być tak skonfigurowane by umożliwić zainstalowanie aplikacji - wersji szkoleniowej pakietu Operat FB. Do instalacji programu będą konieczne uprawnienia administratora systemu.
Wyjaśnienia: w czasie procesu instalacji od użytkowników Microsoft Windows 7/Windows 8, 8.1/Windows 10 będzie wymagane uwierzytelnienie praw administratora.

 

1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotyczące pozwoleń emisyjnych

1.1. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- obowiązek posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- obowiązek zgłoszenia instalacji,
- zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wymagania prawne dotyczące wniosku,
- sposoby ustalania wielkości emisji zanieczyszczeń maksymalnej, średniej i rocznej – przykłady:
      - metody oparte o wyniki pomiarów emisji,
      - metody oparte o wskaźniki emisji, w tym bazy zawarte w programach obliczeniowych,
      - bilanse masowe,
      - skuteczność urządzeń redukujących emisje w tym przydatność danych zawartych w programach obliczeniowych,
      - standardy emisyjne w kontekście ustalenia wielkości dopuszczalnej emisji z instalacji,
- kiedy organ może odmówić wydania pozwolenia, dotrzymanie standardów emisyjnych i imisyjnych,
- zawartość decyzji (w tym ustalenie obowiązków w zakresie monitoringu, pomiarów),
- przeniesienie tytułu prawnego do instalacji a sukcesja praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych.

1.2. Pozwolenia zintegrowane:
- zawartość wniosku w zakresie oddziaływania na stan jakości powietrza,
- dokumenty referencyjne,
- konkluzje BAT.

1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
- zwartość dokumentu w zakresie ustalania skutków dla jakości powietrza w zawiązku z realizacją przedsięwzięcia,
- poziom szczegółowości ustaleń w zakresie emisji zanieczyszczeń,
- powiązania z innymi przedsięwzięciami.

1.4. Kryteria oceny oddziaływania instalacji i przedsięwzięć na stan powietrza – standardy jakości powietrza, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

1.5. Kryteria oceny jakości powietrza dla pyłu PM2,5 wynikające z transpozycji do prawa krajowego postanowień dyrektywy 2008/50/WE (CAFE)

2. Wymagania dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w związku z wdrażaniem dyrektywy IED, w tym:
- zasady łączenia źródeł - zakres i konsekwencje ich stosowania,
- mechanizmy derogacyjne,
- źródła szczytowe.

3. Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

4. Najczęściej popełnianie błędy w dokumentacji do wydania pozwoleniaWarsztaty  komputerowe


1. Wprowadzenie do obsługi pakietu OPERAT FB firmy PROEKO R.S.

2. Studium przypadku:

Wykonanie obliczeń będących podstawą do wydania pozwolenia na emisję:
- analiza rodzaju i ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji,
- ćwiczenia obliczenia emisji dla:
      - instalacji spalania paliw (kocioł z odpylaczem i kogenerator w biogazowi),
      - instalacji emitującej lotne związki organiczne (LZO),
      - sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji,
- dobór metody oczyszczania gazów odlotowych,
- określenie niezbędnych danych wejściowych i wykonanie obliczeń w pakiecie OPERAT FB:
      - określanie wielkości emisji i składu frakcyjnego pyłu, w szczególności pyłu PM2,5,
      - określenie parametrów emitora,
      - określenie współczynnika szorstkości terenu,
      - dobór róży wiatrów,
      - sprawdzanie kryterium na opad pyłu,
      - wyznaczanie Smm i ustalanie zakresu obliczeń,
      - wyznaczanie stężeń na poziomie terenu i na wysokości zabudowy,
      - wyznaczanie stężenia na granicy obszaru chronionego,
      - wyznaczanie częstości przekraczania założonych poziomów stężeń,
      - wyznaczanie opadu pyłu na powierzchnię terenu,
- analiza otrzymanych wyników uciążliwości; sformułowanie wniosków w aspekcie wymagań prawnych.

3. Warsztaty:
- samodzielne (w grupach 2-3 osobowych) wykonanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza (różne przykłady),
- bieżące konsultacje, weryfikacja wyników (w tym także konsultacje i nadzór autorski w zakresie obsługi oprogramowania),
- prezentacja zakończonych prac w grupach – dyskusja, wyjaśnienia wniosków,
- podsumowanie wykonanej w grupach dokumentacji.

4. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
1. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim. Biegły z listy wojewody do sporządzania OOŚ. 2. Właściciel PROEKO R.S. Twórca wielu programów komputerowych dla służb ochrony środowiska oraz dla laboratoriów chemicznych.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy