Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW - TRYB POSTĘPOWANIA I SKUTKI

Typ
szkolenie
Koszt
560 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
500 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

6Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Wszystkie bloki tematyczne będą oparte na dogłębnej analizie orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także m.in. na udzielaniu odpowiedzi na pytania z Sali.

 

1. Zagadnienia podstawowe:
- podstawy prawne prowadzenia rekultywacji gruntów,
- istota rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz gruntów o innym charakterze,
- kierunki orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

2. Rodzaje rekultywacji i tryb ich prowadzenia w oparciu o różne podstawy prawne:
- rekultywacja gruntów rolnych i leśnych – przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej – przepisy Prawa geologicznego i górniczego,
- rekultywacja terenów zanieczyszczonych – przepisy Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
- rekultywacja miejsca składowania odpadów – przepisy ustawy o odpadach.

3. Warsztaty praktyczne dotyczące sporządzania decyzji rekultywacyjnych:
- forma i zakres decyzji,
- niewłaściwe oznaczenie strony lub podmiotów na prawach stron,
- błędy w wezwaniach i zawiadomieniach,
- błędy przy wydawaniu decyzji,
- odwołania od decyzji,
- zakres opinii.

4. Rekultywacja gruntów na obszarach Natura 2000 i innych formach ochrony przyrody:
- prowadzenie rekultywacji gruntów a obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko – zakres i skutki,
- prowadzenie rekultywacji gruntów a obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody.

5. Prowadzenie kontroli rekultywacji gruntów:
- zakres obowiązków dotyczących kontroli rekultywacji gruntów, w tym sporządzanie opinii przez rzeczoznawców,
- stosowanie sankcji za niewłaściwe wykonanie bądź brak wykonania rekultywacji gruntów:
      - opłaty,
      - prowadzenie egzekucji administracyjnej.

6. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Radca prawny, wieloletni trener szkoleniowy, do niedawna naczelnik wydziału właściwego ds. ochrony gruntów rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiada praktyczne doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa leśnego i rolnego.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW - TRYB POSTĘPOWANIA I SKUTKI"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy