Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto
W cenie
bufet kawowy, lunch, materiały na CD, imienne zaświadczenie
Termin
2018-03-20
Czas trwania
1 dzień
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

20 marzec 2018r., Warszawa

Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo wodne. Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie  do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), ale obejmie także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisy regulujące zasady  planowania i zagospodarowanie przestrzennego.

Omawiana reforma prawa wodnego weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Jej skutkiem jest m.in. wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Wprowadzenie opłat za usługi wodne jest związane koniecznością implementacji przez Polskę dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Opłaty za usługi wodne są instrumentem ekonomicznym, który ma zapewnić realizację zasady „zwrotu kosztów usług wodnych” i związanej z nią zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotą tego instrumentu jest założenie, że użytkownicy wody, a więc podmioty wykorzystujące wodę w swojej działalności, mają ponosić adekwatne koszty finansowe z tego tytułu. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązujących obecnie  zwolnień  z  obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody oraz wprowadzaniu ścieków do wód. Zmiany bezpośrednio wpłyną także na sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mianowicie, od 1 stycznia 2018 r. opłatą za usługi wodne zostanie objęty m.in. pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej. Co więcej, ustawodawca wprowadził opłatę za deszczówkę oraz inne obciążenia. Powstaje zatem pytanie na ile nowe instrumenty prawne znajdą zastosowanie wobec przedsiębiorstw energetyki cieplnej.

Warto przy tym zauważyć, że nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla. W praktyce oznacza to, że wiele postępowań (np. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) będzie toczyło się w nowym trybie i przed innymi niż dotychczas organami administracji publicznej.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uporządkowanie najważniejszych zmian z punktu widzenia przedsiębiorstw energetyki cieplnej.

Prowadzenie: Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k

Szczegółowy program i formularz zgłoszenia dostępne są pod linkiem:

http://dendros.pl/ogolne/nowe-prawo-wodne-wyzwania-dla-przedsiebiorstw-cieplowniczych.html

Uczestnicy
Przedsiębiorstwa ciepłownicze
Prowadzący
Prowadzenie: Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k
Organizator
Dendros - konferencje i szkolenia
Telefon
613074053
Miasto
poznań
Ulica
os. Czecha 10
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy