Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

We wrześniu 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. W związku ze zmianą Centralnego Rejestru Operatorów, przedsiębiorcy mieli obowiązek dokonania aktualizacji danych w Kartach Urządzeń i Kartach Systemu Ochrony Przeciwpożarowej do 1 sierpnia 2018 r. Ponadto, operatorzy posiadający urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane w ilości przekraczającej 5 ton ekwiwalentu CO2 są zobowiązani do sporządzenia dla każdego nowego i istniejącego urządzenia Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz dokonywania wpisów z kontroli szczelności i innych czynności w kartach urządzeń. Od 2019 r. zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. O tej i wielu innych  istotnych zmianach, wynikających z nowelizacji ustawy, a także o tym, jak najlepiej je wdrożyć, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

 

 

1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ; omówienie zmian  ustawy, wynikających z nowelizacji  z dnia 12 lipca 2017 r.

2. Rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 + Rozporządzenia Komisji – co obowiązuje, a co zostało uchylone

3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
- jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
- czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają szwo lub f-gazy,
- czynniki chłodnicze nie podlegające pod te przepisy.

4. Operator urządzeń; pozostałe nowe definicje prawne

5. Przeliczanie kg czynnika chłodniczego na tony ekwiwalentu CO2 – nowy obowiązek dotyczący urządzeń, jak poprawnie dokonywać przeliczenia

6. Nowe oznakowanie/etykietowanie urządzeń wymagane od 2017 r.

7. Serwisanci:
- kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
- wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
- „stare” świadectwa kwalifikacji serwisantów – do kiedy ważne,
- jakie powinni mieć uprawnienia i dodatkowe nowe egzaminy dla serwisantów,
- jak sprawdzić serwisanta.

8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy – kogo dotyczą te certyfikaty

9. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
- Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
- które urządzenia podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
- CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.

10. Obowiązkowa kontrola szczelności – różna częstotliwość kontroli szczelności, kogo dotyczy

11. Wyspecjalizowana jednostka, jednostka certyfikująca personel, przedsiębiorców, jednostka wydająca zaświadczenia o odbytym szkoleniu i pozostałe instytucje i ich kompetencje

12. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane

13. Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium RP nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych – kogo dotyczy, gdzie składamy wniosek

14. Sprawozdawczość:
- baza BDS - w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych - kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
- w zakresie emisji f-gazów lub szwo - opłaty za emisję – jak liczyć, w którym sprawozdaniu wykazywać i kto jest odpowiedzialny do ich ponoszenia.

15. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego

16. Kontrola – jakie organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP

17. Administracyjne kary pieniężne i pozostałe przepisy karne; wyższe kary od 2019 r.

18. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji WIOŚ. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy