Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


ZADANIA GMIN, INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ ORAZ INNYCH ORGANÓW W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENY ZAMIESZKAŁE PRZEZ LUDZI ORAZ ZWALCZANIA ASF

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
2019-02-26
Czas trwania
17 godzin akademickich
Miejsce
Zakopane
Opis


Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie w sposób kompleksowy omawia problemy związane ze stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt oraz migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi, z jakimi borykają się gminy, Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej, począwszy od kwestii związanej z kontrolą przestrzegania przepisów, a skończywszy na udzielaniu informacji publicznej o podjętych działaniach.

Co zrobić, gdy kontrolowany nie chce wpuścić kontrolujących na teren nieruchomości? Jak postępować, w przypadku gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia dochodzenia? Jak odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun? Co zrobić w przypadku braku schroniska? Czy odebrane zwierzę można przekazać do hotelu dla zwierząt? Jakie są uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej w postępowaniu karnym? Jak skutecznie kontrolować i egzekwować obowiązki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt? Kiedy można uśmiercić zwierzę chore albo agresywne? Kto ma za to zapłacić? Kto ma usunąć zwłoki padłego zwierzęcia? Jak chronić zebrane w toku czynności dane osobowe? Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości? Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta? Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę? Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych? Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę? Co zrobić, gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego nie realizuje planów łowieckich? Jak wyegzekwować obowiązki w wynikające z przepisów lub decyzji w zakresie dobrostanu zwierząt? Jaki środek egzekucyjny zastosować? Co jest informacją publiczną? Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej? Czy można uzależnić udzielenie informacji publicznej od uiszczenia opłaty?

Rozwiązywaniu tych problemów nie sprzyja rozproszenie przepisów w kilku aktach prawnych, ich nieprecyzyjność, a także brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze oraz nieliczne orzecznictwo. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego i omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania.

 


1. Wprowadzenie:
- przepisy regulujące sytuację zwierząt w prawie polskim,
- organy i ich zadania.

2. Uprawnienia kontrolne Inspekcji Weterynaryjnej i innych organów administracji publicznej:
- pojęcie i podstawy prawne kontroli,
- uprawnienia organów kontroli, prawo wejścia na nieruchomość,
- obowiązki kontrolowanego,
- postępowanie w przypadku udaremniania lub utrudniania kontroli,
- asysta Policji przy kontroli,
- środki ochrony prawnej kontrolujących,
- kontrola działalności gospodarczej,
- kontrola o postępowanie dowodowe w ramach postępowania administracyjnego.

Warsztaty – jak prawidłowo napisać zawiadomienie o kontroli i upoważnienie do jej przeprowadzenia

3. Realizacja zadań z zakresu zwierząt przed znęcaniem się nad nimi:
- pojęcie znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy o ochronie zwierząt,
- znęcanie się nad zwierzętami jako przestępstwo,
- wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia, najczęściej popełniane błędy przy odbieraniu zwierząt,
- rozwiązywanie problemów w przypadkach szczególnych – np. śmierci właściciela zwierzęcia lub braku schroniska, gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu, któremu zwierzę może być tymczasowo przekazane,
- odpowiedzialność za szkody spowodowane odebraniem zwierzęcia.

Warsztaty – jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania.

4. Ochrona danych osobowych w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym:
- pojęcie danych osobowych,
- zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym,
- skutki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt:
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
      - elementy składowe programu,
      - procedura uchwalenia programu,
      - problematyka wskazania w programie schroniska dla zwierząt i gospodarstwa rolnego,
      - udział organizacji społecznych w opiniowaniu programu,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
      - zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
      - transport wyłapanych zwierząt.

Warsztaty - jak prawidłowo napisać i zaopiniować program

6. Rozwiązywanie problemów związanych z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi:
- wyłapywanie dzikich lub zdziczałych zwierząt i inne sposobu redukcji ich populacji,
- uśmiercanie zwierząt stanowiących zagrożenie,
- udzielanie pomocy rannym zwierzętom,
- uśmiercanie zwierząt ze względów humanitarnych,
- usuwanie zwłok padłych i zabitych zwierząt,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta:
      - odpowiedzialność za szkody łowieckie,
      - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową,
      - odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego – np. za wypadki komunikacyjne.

7. Gospodarka łowiecka a zwalczanie ASF:
- planowanie i gospodarowanie populacją dzików,
- inne niż polowanie środki redukcji populacji dzików:
      - odstrzały sanitarne,
      - odstrzały dla celów naukowych,
      - odstrzały redukcyjne,
- obowiązki myśliwych w zakresie zwalczania ASF,
- ryczałt za odstrzał sanitarny,
- kontrowersje związane z odstrzałem prośnych loch,
- środki dyscyplinujące dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w przypadku niewykonywania planów łowieckich w zakresie pozyskania dzików.

8. Egzekucja przez Inspekcję Weterynaryjną i inne organy obowiązków pozostających w ich właściwości:
- Inspekcja Weterynaryjna i inne organy administracji publicznej jako wierzyciele,
- zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego:
      - wystawienie tytułu wykonawczego,
      - środki ochrony dłużnika – zarzut,
      - zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
      - umorzenie postępowania egzekucyjnego,
- egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym – np. obowiązku wydania zwierzęcia.

9. Udzielanie informacji publicznej:
- pojęcie informacji publicznej,
- informacja publiczna a informacja o środowisku i jego ochronie,
- forma, tryb i terminy udzielania informacji,
- przesłanki odmowy udzielenia informacji,
- opłaty za udzielenie informacji.

10. Konsultacje, dyskusja 

Prowadzący
Prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w Prawie łowieckim; pracownik Ministerstwa Środowiska, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, trener i wykładowca.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "ZADANIA GMIN, INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ ORAZ INNYCH ORGANÓW W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIGRACJĄ DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENY ZAMIESZKAŁE PRZEZ LUDZI ORAZ ZWALCZANIA ASF"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy