Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE ORAZ PRZEPISÓW ZMIENIAJĄCYCH

Typ
szkolenie
Koszt
1950 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Rabaty, upusty
1850 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł netto (ilość miejsc ograniczona)
Termin
1900-01-01
Czas trwania
18 godzin akademickich
Miejsce
Jurata
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi i nowymi regulacjami prawnymi w zakresie gospodarowania wodami, wynikającymi z nowej ustawy Prawo wodne, nowymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione nie tylko aktualnie obowiązujące, ale także projektowane zmiany przepisów.

 

1. Podstawowe zagadnienia stanowiące przedmiot uregulowań ustawy Prawo wodne:
- omówienie rodzajów i charakterystyki zasobów wodnych,
- omówienie praw własności do wód,
- podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wód,
- struktura organizacyjna organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami,
- omówienie podstawowych pojęć ustawowych.

2. Rodzaje korzystania z wód:
- powszechne korzystanie z wód,
- zwykłe korzystanie z wód,
- szczególne korzystanie z wód,
- usługi wodne.

3. Ochrona wód:
- zasady ochrony wód z uwzględnieniem ochrony jakościowej wód,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, warunki jakie powinny spełniać ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe,
- wymagania jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi,
- wymagania jakie powinny spełniać wody opadowe wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych,
- strefy ochrony ujęć wód.

4. Budownictwo wodne

5. Zgody wodnoprawne:
- pozwolenia wodnoprawne:
      - rodzaje korzystania z wód oraz innych działań podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia     wodnoprawnego,
      - postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalenie warunków korzystania z wód w pozwoleniu wodnoprawnym,
      - uprawnienia i warunki wykonywania pozwolenia wodnoprawnego,
      - cofnięcie, ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
      - wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego,
      - ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
      - przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
- zgłoszenia wodnoprawne:
      - rodzaje korzystania z wód oraz działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego,
      - przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego – milcząca zgoda organu, sprzeciw organu,
- decyzja zwalniająca z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i decyzja zwalniająca z zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,
- ocena wodnoprawna; ocena wodnoprawna a ocena oddziaływana na środowisko.

5.1. Przyrzeczenie wodnoprawne

6. Opłaty za usługi wodne: zasady ustalania opłat za usługi; zmiany systemowe w naliczaniu opłat za usługi

7. Zmiany stanu wody na gruncie – omówienie zakresu stosowania przepisów

8. Spółki wodne - omówienie zmian zasad działania spółek wodnych

9. Postępowanie w sprawach roszczeń odszkodowawczych

10. Przepisy karne

11. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie Prawa wodnego, jego stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym i orzecznictwie administracyjnym w dziedzinie gospodarki wodnej.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE ORAZ PRZEPISÓW ZMIENIAJĄCYCH"
Dendros - konferencje i szkolenia
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy