Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD - UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW WODNYCH, OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PLANUJĄCYCH KORZYSTANIE I KORZYSTAJĄCYCH Z WÓD, A TAKŻE KIERUNKI PRZYSZŁYCH ZMIAN PRZEPISÓW O GOSPODAROWANIU WODAM

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa wodnego i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo wodne, a także wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów. Poznają Państwo zmiany wprowadzone nowelizacją z dn. 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo wodne. Szczególna uwaga będzie poświęcona omówieniu wpływu zmian na prawa i obowiązki podmiotów korzystających z wód, w tym obowiązki w zakresie opłat za usługi wodne oraz kierunków przyszłych zmian przepisów o gospodarowaniu wodami.

Program będzie aktualizowany i uszczegółowiany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

Uczestników szkolenia zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania pytań i problemów związanych z tematyką szkolenia na nasz adres: szkolenia@lcds.pl

 

1. Korzystanie z wód – zasady korzystania z wód:
- rodzaje korzystania z wód – warunki korzystania z wód,
- powszechne korzystanie z wód,
- zwykłe korzystanie z wód,
- szczególne korzystanie z wód,
- usługi wodne,
- zasady kwalifikacji działań związanych z korzystaniem z wód do poszczególnych rodzajów korzystania.

2. Budownictwo wodne:
- urządzenia wodne – zasady kwalifikacji urządzeń i budowli do urządzeń wodnych,
- zmiana funkcji urządzenia wodnego,    
- zasady wykonywania i utrzymania urządzeń melioracji wodnych.

3. Partycypacja w kosztach projektowania i wykonywania urządzeń wodnych:
- obowiązki właścicieli urządzeń wodnych - partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodnych.

4. Legalizacja wykonania urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganej zgody wodnoprawnej

5. Lokalizacja budowli i obiektów, wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
- uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy przez organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami,
- warunki wydawania decyzji zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych.

6. Zgody wodnoprawne - omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych i kwalifikacji działań wymagających oraz zmian i kierunków zmian przepisów dotyczących zasad wydawania:
- pozwoleń wodnoprawnych,
- zgłoszeń wodnoprawnych,
- ocen wodnoprawnych,
- decyzji zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych.

7. Okresy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych - omówienie wpływu nowelizacji Prawa wodnego na okres obowiązywania różnych rodzajów pozwoleń wodnoprawnych, ustalanie nowego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

8. Warunki przenoszenia praw wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na następcę prawnego:
- warunki przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych na inny zakład – podmiot.

9. Regulacje prawne w zakresie zmian kierunku i natężenia odpływu wód opadowych z nieruchomości – omówienie różnic i podobieństw w odniesieniu do postępowań w sprawach o zmianę stanu wody na gruncie

10. Kontrola gospodarowania wodami – zasady prowadzenia kontroli gospodarowania wodami – prawa i obowiązki organów prowadzących kontrolę oraz prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych

11. Opłaty za usługi wodne: zmiana zasad ustalania i uiszczania opłat za usługi wodne – nowe obowiązki w zakresie składania oświadczeń. Kierunki zmian w systemie regulacji prawnych obejmujących opłaty za usługi wodne

12. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie Prawa wodnego, jego stosowania w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym i orzecznictwie administracyjnym w dziedzinie gospodarki wodnej.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Miasto
Lublin
Ulica
Projektowa 1
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "ZASADY KORZYSTANIA Z WÓD - UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW WODNYCH, OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PLANUJĄCYCH KORZYSTANIE I KORZYSTAJĄCYCH Z WÓD, A TAKŻE KIERUNKI PRZYSZŁYCH ZMIAN PRZEPISÓW O GOSPODAROWANIU WODAM"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy