Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

forum dyskusyjne

pytaj, ... odpowiadaj, ... dyskutuj , daj się poznać innym jako fachowiec w branży

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
Działy tematyczne

kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-08 14:12
Odsłony - 6301
GOŚĆ
Czy któś się orientuje na jaki adres mailowy do ośrodka KOBIZE można wysłać skrócone formularze dla małych podmiotów?
Kiedyś był wskazany adres mailowy dla takich podmiotów, a teraz go brak.
Odpowiedz na tę wiadomość
Obserwuj wątek
Odpowiedzi

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-08 19:59:53
Był to adres raport@krajowabaza.kobize.pl - jednak od pewnego czasu na stronie KOBiZE nie ma żadnych informacji (nawet archiwalnych) o tym uproszczonym raporcie dla "małych" podmiotów ;-)
Ciekawe dlaczego? Wszak o kolejne kilka lat przedłużono "okres przejściowy", w którym do opłat stosowane będą stare zasady z ustawy - Prawo ochrony środowiska...
Jeśli ktoś wie - jestem ciekaw z jakiej to przyczyny nagle strona wygląda tak jak wyglądać powinna od czasu powołania do życie KOBiZE? Bez żadnych głupot z jakimiś tabelkami i - co tuu dużo mówić - łamaniem prawa?

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-09 14:44:26
GOŚĆ
Znowu przedłużono okres przejściowy?? do kiedy?

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-09 18:56:46
Jeszcze nie ;-) Od 1 stycznia 2013 ta zmiana wchodzi akurat... No ale ustawa ogłoszona już jest od 2 tygodni.
Do kiedy? No to jest dopiero ciekawostka - w postępie geometrycznym te okresy są wydłużane ;-D

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-10 13:26:47
GOŚĆ
czyli za 2013 rok (w lipcu 2013 i styczniu 2014) będziemy składać 1 wspólne spr??

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-10 13:42:14
No jeśli 01.01.2013 roku wchodzi, to dotyczy 2013 roku chyba?

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-10 14:13:50
GOŚĆ
Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy art. 285–288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE.

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. wnosi się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2016 r.

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-14 16:55:23
Dora
Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - kolejna zmiana terminu zasad wnoszenia opłat 2012-05-14Po raz kolejny przesunięty został termin wprowadzenia zmian w zasadach przygotowania sprawozdań oraz naliczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Wprowadzenie nowych zasad (składanie sprawozdań raz w roku, do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy oraz wnoszenie opłaty za pierwsze półrocze w wysokości 50% rocznej opłaty uiszczonej za rok poprzedni a za drugie półrocze w wysokości różnicy pomiędzy obliczoną opłatą roczną a kwotą wpłaconą za pierwsze półrocze) zostało przesunięte na rok 2017.

Po raz pierwszy opłata według nowych zasad będzie wnoszona w 2017 r. Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. będzie wnoszona w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2016 r.

Zmiany takie wynikają z opublikowanej 27 kwietnia br. ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460).

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-05-25 14:16:36
Dora
Nie będzie już można składać do KOBiZE "Raportów uproszczonych " Teraz obowiązuje już pełny raport. Czyli trzeba się zarejestrować .
Prawdopodobnie w ministerstwie pracuje się nad nowelizacją, która " może" spowoduje iż małe firmy nie będą musiały składać " Pełnych Raportów" Tylko tak naprawdę nie wiadomo w " który kierunku" to wszystko pójdzie.
Będąc na szkoleniu proszono nas by z rejestracja poczekać do września lub października.

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-11-14 14:45:37
GOŚĆ
jest listopad czy ktoś coś słyszał jak z raportami uproszczonymi, KOBIZE milczy.

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2012-11-14 17:51:59
W każdej dyskusji na ten temat potarzam, że nie ma żadnego przepisu umożliwijącego raportowanie inne niż w sposób jaki określa ustawa! Czyli poprzez konto założone w Krajowej bazie. I tyle.
Ktoś chciał być świętszy (tylko od kogo?) i wymyślił jakieś bzdurne tabelki. Dzisiaj oni (KOBiZE) jeszcze nie chcą przyjmować danych o zużyciu paliw w pojazdach, mimo, ze przecież rozporządzenie ze wzorem raportu jest dla mnie jedoznaczne i prowadzą dyskusję co ustawodawca mógł mieć na myśli bo na pewno nie to, zeby oni zbierali dane o zużyciu benzyny ;-) Śmieszne to wszuystko jest.
Od roku nie ma rejestrów działalności gospodarczej przy wótjach, burmistrzach, prezydentach, a oni żądają poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Następna po RDOŚ widzę instytucja zapełniona młodziakami (przepradszam część młodych ludzi podejmujących pracę), zielonego pojęcia nie mających co mają robić...

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-10 12:25:47
GOŚĆ
Czyli za rok 2012 jaki ja mam złożyć raport? Uproszczony dla małych przedsiębiorstw czy pełny (po rejestracji). Do tej pory wysyłaliśmy uproszczony. Słyszałam, że do 2016r nie ma obowiązku wysyłania raportu przez małe przedsiębiorstwa, ale nie wiem czy to jet prawda. Co jeśli wysyłaliśmy do tej pory a teraz nie wyślemy?

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-10 16:10:51
GOŚĆ
nie ma juz raportów uproszczonych , zwolnione są tylko podmioty które posiadaja tylko samochody, pozostali musza sie zarejestrowac i złożyc raport poprzez strone kobize

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-10 16:11:25
GOŚĆ
Zgodnie z Wyjaśnieniami z KOBIZE:

" Pojęcie zakładu jako jednostki, dla której tworzy się konto w Krajowej bazie również zostało zaczerpnięte z Prawa ochrony środowiska (zob. art. 2 pkt 27 ustawy o systemie zarządzania). Zakładem, w myśl tych przepisów, jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, oraz znajdujące się na nim urządzenia. W świetle tego przepisu podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi szereg instalacji zlokalizowanych na tym samym terenie, do którego posiada tytuł prawny może utworzyć jedno konto w Krajowej bazie.
Należy także zwrócić uwagę, że urządzenia, które także mogą powodować emisję, nie są wystarczającym i niezbędnym elementem pojęcia zakładu (mogą natomiast wchodzić w jego skład), a zatem można na tej podstawie wnioskować, że podmiot eksploatujący wyłącznie urządzenia nie jest podmiotem władającym zakładem, i w konsekwencji nie spełnia warunku utworzenia konta w Krajowej bazie, zgodnie z przepisami rozporządzenia. "

Wynika z tego że dla zużycia paliw w pojazdach samochodowych nie trzeba rejestrować się w bazie, korzystając kotłowni już tak, co z emisją nie pochodzącą z instalacji ani urządzeń np ręczne malowanie?

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-11 09:29:37
GOŚĆ
No tak wychodzi na to, że przez dwa lata "małe" podmioty bez sensu wysyłały cokolwiek... pewno nikt z KOBIZE nad raportami uproszczonymi się nawet nie pochylił....

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-11 09:04:22
Co znaczy "ręczne malowanie" ? W zdecydowanej większości instalacji stosuje się "ręczne malowanie" przecież ;-) Chyba raczej chodziło o niezorganizowaną emisję związaną z malowaniem płotu w firmie albo lamperii w korytarzu?
Co do zakładów... Mam klienta - naprawdę dużą firmę wprowadzjącą ogromne ilości LZO i innych substancji do powietrza... Jeden zakład. Mam inną - wczoraj u nich byłem - jednoosobowa działalnośc, zakład produkcyjny w przemyśle lekkim, kilka innych obiektów ogrzewanych z niewielkich (100-200 kW) kotłów olejowych... 6 zakładów, 6 kont, 6 loginów, 6 haseł ;-)

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-11 17:02:23
GOŚĆ
"Wprowadzenie nowych zasad (składanie sprawozdań raz w roku, do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy oraz wnoszenie opłaty za pierwsze półrocze w wysokości 50% rocznej opłaty uiszczonej za rok poprzedni a za drugie półrocze w wysokości różnicy pomiędzy obliczoną opłatą roczną a kwotą wpłaconą za pierwsze półrocze) zostało przesunięte na rok 2017."

Czy to oznacza, że do 2017r nie trzeba składać sprawozdań? Ani uproszczonych ani innych?

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-12 20:08:51
GOŚĆ
Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?


W przypadku, kiedy podmiot korzystający ze środowiska prowadzi działalność bez użycia instalacji (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska), a eksploatuje wyłącznie urządzenia, do których zgodnie z art. 3- Prawo ochrony środowiska
zaliczane są środki transportu, nie spełnia warunku utworzenia konta w Krajowej bazie, ponieważ nie jest podmiotem władającym zakładem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3 poz. 4), podmiot korzystający ze środowiska zakłada konto w Krajowej bazie oraz sporządza raport wyłącznie dla zakładu (zakładów). Pojęcie zakładu jako jednostki, dla której tworzy się konto w Krajowej bazie zostało zaczerpnięte z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – art. 3 pkt 48. Zakładem, w myśl tych przepisów, jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, oraz znajdujące się na nim urządzenia.
Mając na uwadze powyższe, jedynie podmiot władający zakładem/zakładami w chwili obecnej ma możliwość przedkładania raportów do Krajowej bazy.

Takie pytanie i wyjaśnienie jest na stronie KOBiZE.

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-13 21:29:11

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-14 21:37:28
GOŚĆ
czy gazowy piec C.O taki jakim ogrzewa się domek jednorodzinny o pow. 200m2 jest urządzeniem czy instalacją, którą trzeba zarejestrować w KOBIZE?

bo już nie bardzo rozumiem, Wlo napisał, że zarejestrował kotłownie olejowe, do tego każdą osobno, czyli jak każde piętro budynku ogrzewam innym piecem to mam zarejestrować każdy piec (instalację?) osobno.... pomocy

Re: kobize - małe podmioty

Wysłany - 2013-01-14 22:51:58
Najlepszą pomoc uzyskasz u profesjonalnej firmy doradczej ;-)
A tak w ogóle to przeczytaj definicję instalacji, zakładu itd. Wtedy rozterek nie będziesz mieć. To proste jest. Trzeba tylko czytać, czytać i rozumieć ;-) Jeśłi zakłądasz, zę chcesz odp[...]yć robotę tylko, zęby było, to lepiej wydaj pieniądze na doradztwo, niech ktoś za Ciebie to profesjonalnie i porządnie zrobi. Albo nie rób wcale.

Ilość rekordów 1 do 20 z 25

UWAGA!!! - zanim wypełnisz formularz przeczytaj uważnie

info

REGULAMIN

Nazwy pól wymaganych zostały pogrubione

Autor -
(identyfikator do 12 znaków)

Jeśli chcesz by inni użytkownicy serwisu mogli się z Toba skontaktować - zarejestruj się

Temat(do 60 znaków)
Treść (do 1500 znaków)
nie może zawierać danych kontaktowych, email, www, ofert biznesowych
Kod z obrazka wpisz w poniższe pole

Twój wpis zostanie opublikowany po akceptacji treści przez administratora

Jedynie wpisy użytkowników zarejestrowanych publikowane są na forum bez koniecznej akceptacji administratora. Nie zwalnia to jednak z koniecznosci stosowania się do zasad korzystania z forum. W przypadku łamania zasad użytkownik mimo rejestracji może utracić prawo do publikacji wypowiedzi bez akceptacji administratora

=>Bezpłatna rejestracja

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy