Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok
Organizator
Sortuj według: Wpis ( / )Temat ( / )Termin ( / )Cena ( / )Organizator ( / )Miejsce ( / )

Pozycje aktualnie sortowane według: Pakiet firmy
=> Aktualna oferta
Temat Termin Miejsce Cena
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE; IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZŃ GLEBY I ZIEMI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-10-26 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO / POWIERZCHNI ZIEMI: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE; TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-10-27 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI USTAWY Z DN. 12.07.2017 R.)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-10-27 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NOWE PRAWO WODNE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-09 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-13 Zakopane 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-14 Zakopane 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWNE ORAZ POSIADANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIRCÓW

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-14 Zakopane 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2017 ROK

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-14 Zakopane 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA POWIETRZA: NOWE WYMAGANIA PRAWNE; KONKLUZJE BAT - PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-20 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA A OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI: PRZEPISY I PRAKTYKA, NAJNOWSZE ZMIANY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-20 Ciechocinek 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWY OCEN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-20 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODARKA ŁOWIECKA: PRZEPISY I PRAKTYKA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-21 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-21 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY, PROJEKTOWANE ZMIANY; PRAKTYCZNE PROBLEMY STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-11-21 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PRAWNE ASPEKTY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH - DZIŚ I JUTRO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-12-01 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO NOWELIZACJI: ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE. PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-12-05 Kazimierz Dolny 1860 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2017-12-05 Kazimierz Dolny 1900 zł netto;
Dendros - konferencje i szkolenia  
Szkolenia z ochrony środowiska

Dendros - konferencje i szkolenia

do ustalenia
Dendros - konferencje i szkolenia  
Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Dendros - konferencje i szkolenia

Uniejów 1000 zł netto
 
WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)

LEMTECH Konsulting sp. z o.o.

2017-11-21 Ciechocinek 1900 zł netto;

Ilość rekordów 1 do 20 z 24

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy