Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok
Organizator
Sortuj według: Wpis ( / )Temat ( / )Termin ( / )Cena ( / )Organizator ( / )Miejsce ( / )

Pozycje aktualnie sortowane według: Pakiet firmy
=> Aktualna oferta
Temat Termin Miejsce Cena
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
POZWOLENIA WODNOPRAWNE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO - WARSZTATY SPORZĄDZANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-14 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODARKA LEŚNA W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH - DZIŚ I JUTRO: WYMOGI PRAWNE I ICH REALIZACJA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-14 Zakopane 1990 zł netto;
Dendros - konferencje i szkolenia  
Zarządzanie Zielenią Miejską

Dendros - konferencje i szkolenia

2019-05-20 Wrocław 790 zł netto
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW - ĆWICZENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-23 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ZASADY OBLICZANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-23 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
KONKLUZJE BAT - WYMOGI PRAWNE I TECHNICZNE; PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-24 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE; OCENY STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO ANALIZ AKUSTYCZNYCH W RAPORTACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWSKO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-24 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI, ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI I POUŻYTKOWYMI (BATERIE, AKUMULATORY, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY) W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-24 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
DZIKIE ZWIERZĘTA A BEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA CZŁOWIEKA: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I ZWALCZANIE ASF

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-05-24 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OPERATY OCHRONY POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5); WARSZTATY KOMPUTEROWE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-11 Jurata 2120 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA. OCENA PRZYDATNOŚCI PODŁOŻA DO FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI I BUDOWY NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH. METODY STABILIZACJI SŁABEGO PODŁOŻA BUDOWLI I NASYPÓW. POSADOWIENIE POŚREDNIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-11 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-11 Jurata 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA: NOWE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONY POWIETRZA ORAZ KONKLUZJI BAT

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-24 Jurata 2180 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NAJNOWSZE REGULACJE PRAWNE ORAZ PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM ODPADAMI POUŻYTKOWYMI, ICH INTERPRETACJA I STOSOWANIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-25 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIE ASF W PRAKTYCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. OBOWIĄZUJACE REGULACJE PRAWNE I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO.

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-06-25 Jurata 1990 zl netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-01 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
SPORZĄDZANIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN - WARSZTATY. KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA, OBOWIĄZKOWA NOTYFIKACJA MIESZANIN

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-01 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PRZEGLĄD PODSTAW OCEN STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-01 Jurata 1990 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW O ODPADACH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-05 Warszawa 690 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
MAPY AKUSTYCZNE: ZASADY OPRACOWYWANIA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2019-07-05 Warszawa 600 zł netto;

Ilość rekordów 1 do 20 z 27

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy