Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok
Organizator
Sortuj według: Wpis ( / )Temat ( / )Termin ( / )Cena ( / )Organizator ( / )Miejsce ( / )

Pozycje aktualnie sortowane według: Organizator (Z-A)
=> Aktualna oferta
Temat Termin Miejsce Cena
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW - TRYB POSTĘPOWANIA I SKUTKI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-05-11 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-06-18 Jurata 2090 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NOWE PRAWO WODNE - NOWE REGULACJE I WYNIKAJĄCE Z NICH OBOWIĄZKI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-19 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO. BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE. BADANIA ODBIOROWE ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-06-19 Jurata 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODARKA ODPADAMI: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-10 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-09 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
POZWOLENIA WODNOPRAWNE W KONTEKŚCIE NOWEGO PRAWA WODNEGO; SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH - WARSZTATY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-05-15 Zakopane 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EMISJI DO POWIETRZA I GOSPODARKI ODPADAMI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-05-15 Zakopane 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-19 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-09 Ciechocinek 2040 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ GLEBY I ZIEMI ORAZ UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE PROCESU REMEDIACJI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-19 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REJESTRACJA JAKO UCZESTNIK WSPÓLNEGO PRZEDŁOŻENIA - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IUCLID 6 I ECHA CLOUD SERVICES

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-09 Ciechocinek 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, ICH INTERPRETACJA I PRAKTYCZNE STOSOWANIE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-06-26 Jurata 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (ZE ZMIANAMI PO NOWELIZACJI USTAWY 12.07.2017 R.)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-05-11 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
POZWOLENIA ZINTEGROWANE: KONKLUZJE BAT - PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-20 Warszawa 560 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PROWADZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W LEŚNICTWIE I W ROLNICTWIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-07-03 Jurata 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-06-25 Jurata 2040 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE: USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT, USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY I PRAWO ŁOWIECKIE. EDYCJA ROZSZERZONA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-06-26 Jurata 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GOSPODARKA ODPADAMI W 2018 ROKU - PODSTAWOWE WYMAGANIA, DECYZJE, EWIDENCJA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ, A TAKŻE ZMIANY W TYM ZAKRESIE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-04-19 Warszawa 560 zł netto;
Dendros - konferencje i szkolenia  
Szkolenie Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Dendros - konferencje i szkolenia

2018-03-20 Warszawa 650 zł netto

Ilość rekordów 1 do 20 z 25

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy