Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok
Organizator
Sortuj według: Wpis ( / )Temat ( / )Termin ( / )Cena ( / )Organizator ( / )Miejsce ( / )

Pozycje aktualnie sortowane według: Termin (od najwczesniejszych)
=> Aktualna oferta
Temat Termin Miejsce Cena
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA: REGULACJE PRAWNE, STOSOWANE TECHNOLOGIE, DOKUMENTACJA I WNIOSKI O POZWOLENIE NA EMISJE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-01 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-01 Zakopane 2120 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I ICH PRAKTYCZNE STOSOWANIE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-02 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO. BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE. BADANIA ODBIOROWE ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-16 Zakopane 1900 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-16 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIERZĄT

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-16 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE SKUTKI ZMIAN PRAWNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-10-16 Zakopane 1950 zł netto;
Dendros - konferencje i szkolenia  
X konfernecja Straty wody w systemach wodociągowych

Dendros - konferencje i szkolenia

2018-10-22 Uniejów 790 zł netto
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 12 LIPCA 2017 R.)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-13 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ GLEBY I ZIEMI ORAZ UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE PROCESU REMEDIACJI

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-13 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
BILANS LZO: PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-14 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO / POWIERZCHNI ZIEMI: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE; TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-14 Warszawa 600 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
NADZÓR, PLANOWANIE I OCHRONA DOTYCZĄCE GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA - PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-20 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
POZWOLENIA WODNOPRAWNE W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO; SPORZĄDZANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH - WARSZTATY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-20 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-20 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2018 ROK

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-20 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA: NOWE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI, GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, OCHRONY POWIETRZA ORAZ OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-26 Zakopane 2120 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I ICH PRAKTYCZNE STOSOWANIE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-26 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWY OCEN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-27 Zakopane 1950 zł netto;
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń  
OCHRONA POWIETRZA: KONKLUZJE BAT - PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń

2018-11-27 Zakopane 1950 zł netto;

Ilość rekordów 1 do 20 z 26

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy