Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

forum dyskusyjne

pytaj, ... odpowiadaj, ... dyskutuj , daj się poznać innym jako fachowiec w branży

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
Działy tematyczne

Oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-03 09:00
Odsłony - 4420
GOŚĆ
witam! czy dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych należących do grupy 13 02- odpadowych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych)
czy przedstawiając program gospodarki odpadami mogę przyjąć ogólną grupę
13 02* odpadowych olejów, posiadam zmieszane oleje różnych podrup i trudno mi oszacować ilość poszczególnych rodzajów olejów odpadowych.
13 02 04* mineralne oleje silnikowe- zawierające zw. chlorowcoorganiczne
13 02 05 mineralne oleje silnikowe bez zw. chlorowcoorganicznych
13 02 06 syntetyczne oleje silnikowe
Prosze o pomoc!

wątek zamknięty

Obserwuj wątek

Oferty biznesowe związane z tematem wątku dyskusji

Odpowiedzi

Re: oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-03 13:57:39
ut
Ustawa o odpadach, rozdział 5, art. 39, pkt. 5:
"Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości",
ale:
Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 4 sierpnia 2004 w spr. szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, Dz.U.192,p.1968, w paragrafie 2 pkt 2 "dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania".
Moja rada - zapisać to uzgodnienie w umowie z odbiorcą olejów i na tej podstawie przedstawić w programie gospodarki odpadami.

Re: oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-05 16:41:28
GOŚĆ
Witam,
często w dyskusji podawany jest argument aby coś zapisywać w umowie z odbiorcą odpadów. proszę mi pokazac gdzie jest zapis w prawie nakładający taki obowiązek.
Miałem już taki przypadek gdzie jeden z Urzędów żądał na potwierdzenie poprawnosci gospodarki odpadami (wniosek o wydanie pozwolenia) kopię zawartej umowy.

Po dyskusji urząd odstąpił od tego, gdyż ma prawo dokonać zapisu iż nalezy przekazywać firmą mające pozwolenia na transport odbiór itd. zapisywanie w decyzjach kto odbiera a nawet zadanie umowy na odbiór odpadów wykracza poza kompetencje organu, gdyż przedsiębiorca ma swobodę w działaniu, może np oddac odpady na podstawie zlecenia itd.

Co będzie jak konkurencja wymusi iż dana fiorma zmieni odbiorcę kilka razy w ciągu roku? Naq jakiej podstawie ma zawierać umowy na odbiór odpadów?

Re: oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-05 18:40:16
dar
tak jak napisałeś nie ma obowiazku prawnego przedstawienia umów organowi. chyba jest w tym zakresie interpretacja MŚ - trzeba zobaczyć na stronach ministerstwa.

Re: oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-06 12:25:25
GOŚĆ
Witam, nawet jak jest interpretacja MŚ to ona nie jest wiążąca - moim zdaniem powinniśmy w takich drobnych sprawach upierać się przy swoim aby nie tworzyć absurdy i nie być bardziej papieskim od papieża

Re: oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-08 12:56:05
Andrzej
1. Głównym wyznacznikiem tego, czy dane oleje odpadowe można mieszać ze sobą są parametry fizyko-chemiczne olejów wyjściowych. Na "oko" można stwierdzić, iż np. olej smarowy jest inny niż np. olej napędowy - konsystencja, barwa, itp. Olej przepracowany też "optycznie" różni się między sobą w zależności do czego był użyty.
2. Co do odbierania odpadów. Być może dobrym rozwiązaniem ( nie jestem znawcą tego tematu) jest zapisanie w umowie tego typu zdania "w przypadku, gdy jedna ze stron chce zerwać zawartą umowę, to może to uczynić, pod warunkiem powiadomienia drugiej strony z np. 3-miesięcznym wyprzedzeniem" i dalej " w przypadku niedotrzymania tego terminu strony umawiają się, ze strona zrywająca jest zobowiązana do...... - i tutaj wyliczenie "kar".
3. Juz kiedyś pisałem na tym forum, iż część przepisów jest absurdalnych a dodtkowo tworzą je urzednicy dla własnego "bezpieczeństwa". My w swoich opracowaniach dla firm piszemy takie zdanie "firma x ma obowiązek przekazać odpady firmom prowadzącym odzysk, utylizację i/lub recykling pod warunkiem posiadania przez nich aktualnych, obowiązujących prawem decyzji wydanych przez upoważnione organy". Powiem szczerze, mieliśmy przypadki, że urząd chciał przedstawienia umowy ale po przeanalizowaniu tego typu zdania szybko 'miękł".

Re: oleje przepracowane

Wysłany - 2007-04-08 21:14:18
GOŚĆ
Witam, w pełni sie zgadzam. firm anie ma obowiązku zawierania jakikolwiek umów na odbiór odpadów. obowiązek przekazywania ich jedynie uprawnionym odbiorcom.

Miałem równiez przypadek iż organ chciał umowy, zostało to odmówione zwłaszcza iż byl to zakład w budowie i nikt nie miał sobie ochoty zawracać głowy zawarciem umowy. Co śmieszniejsze urząd na piśmie wezwał do przedstawienia umowy na odbiód odpadów w terminie 7 dni , inaczej wniosek zostanie nie rozpatrzony. oczywiście aby ewentualnie zawrzeć umowę (które reguluje wzajemne relacje firma-firma) potrzebna jest decyzja o odpadach jakie firma posiada:).
Skończyło sie na tym i był zapis o przekazywaniu odpadów uprawnionym odbiorcom.
pszczola

W tym miejscu mogą być prezentowane oferty biznesowe związane z tematek wątku dyskusji

Ilość rekordów 1 do 6 z 6Wątek zamknięty

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy