Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

forum dyskusyjne

pytaj, ... odpowiadaj, ... dyskutuj , daj się poznać innym jako fachowiec w branży

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
Działy tematyczne

Zużyty olej

Wysłany - 2013-09-24 12:35
Odsłony - 4747
GOŚĆ
Witam,
Mam pytanie orentujecie się może jak należy prawidłowo przechowywać zuzyty olej przepracowany w warsztacie samochodowym? Czy wystarczy do tego szczelna beczka ulokowana na twardym podłożu? Dodatkowo beczka posiada miejsce na ewentualne odcieki. Beczka posiada tabliczke z nazwą i kodem odpadu.

Czy ewentualnie jakiś inny zbiornik na tego typu odpad możecie polecić
Odpowiedz na tę wiadomość
Obserwuj wątek

Oferty biznesowe związane z tematem wątku dyskusji

Odpowiedzi

Re: Zużyty olej

Wysłany - 2013-09-26 09:43:31
GOŚĆ
Rozporządzenie Minister Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie - Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi. Dz.U.04.192.1968.
Żaden przepis nie mówi jakiego konkretnie mozna używać zbiornika / pojemika.

Re: Zużyty olej

Wysłany - 2013-10-03 10:41:21
Anna G
Niestety trzeba mieć 5 pojemników:
13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
dlatego że odpady muszą być traktowane w sposób selektywny. Nie ma znaczenia że nie jesteśmy w stanie np. w warsztacie samochodowym rozróżnić rodzaju oleju. Trzeba na to specjalistycznych badań. Ale mamy obowiązek posiadania osobnych pojemników. Będą stały puste bo wykorzystywać będziemy jedynie ten na zmieszane oleje - 13 02 08*

Re: Zużyty olej

Wysłany - 2013-10-03 15:09:51
aneta
Absolutnie nie ma KONIECZNOŚCI posiadania pięiu pojemników na olej przepracowany.
Art 21 ust. 2 ustawy o odpadach:
Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami
innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami,
jeżeli ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów powstałych po zmieszaniu i jeżeli
w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

Wystarczy więc zgoda firmy odbierającej olej i poddającej go regeneracji - dla nich nie ma znaczenia kod odpadu, ale jego właściwośi.

Re: Zużyty olej

Wysłany - 2013-10-04 08:21:43
Anna G
Miła Pani Anety,
pierwszeństwo ma jednak Art. 21. 1. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami,
w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

I nie udowodni Pani przy kontroli, że podczas zmieszania odpadów olejów (niebezpiecznych) nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Chyba że będzie miała Pani wyniki z laboratorium AKREDYTOWANEGO i ekspertyzę że przy mieszaniu nie wystąpiło zagrożenie...

Re: Zużyty olej

Wysłany - 2013-10-04 10:08:54
arekk
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska dotyczącymi kodów odpadów przyjmowanych oraz powstających w wyniku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji dopuszcza się łączne gromadzenie olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i do przekładni hydraulicznych pod wspólnym kodem 13 02 08*

Re: Zużyty olej

Wysłany - 2013-10-04 20:54:26
Anna G
I to się zgadza. Natomiast ta dyskusja dotyczy WARSZTATU samochodowego a nie SDP

W tym miejscu mogą być prezentowane oferty biznesowe związane z tematek wątku dyskusji

Ilość rekordów 1 do 6 z 6

UWAGA!!! - zanim wypełnisz formularz przeczytaj uważnie

info

REGULAMIN

Nazwy pól wymaganych zostały pogrubione

Autor -
(identyfikator do 12 znaków)

Jeśli chcesz by inni użytkownicy serwisu mogli się z Toba skontaktować - zarejestruj się

Temat(do 60 znaków)
Treść (do 1500 znaków)
nie może zawierać danych kontaktowych, email, www, ofert biznesowych
Kod z obrazka wpisz w poniższe pole

Twój wpis zostanie opublikowany po akceptacji treści przez administratora

Jedynie wpisy użytkowników zarejestrowanych publikowane są na forum bez koniecznej akceptacji administratora. Nie zwalnia to jednak z koniecznosci stosowania się do zasad korzystania z forum. W przypadku łamania zasad użytkownik mimo rejestracji może utracić prawo do publikacji wypowiedzi bez akceptacji administratora

=>Bezpłatna rejestracja

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy