Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

dokumenty on-line

karta przekazania odpadu, druk OPAK-1 ? wybierz dokument, uzupełnij formularz, wygeneruj i wydrukuj

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
OPAK 2 - Wzór

OPAK-2 - Sprawozdanie o masie opakowań przywiezionych z zagranicy

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30)

Generuj "on-line"

Sprawozdanie OPAK-2 za rok

Adresat:   Marszałek Województwa  >

Importer lub dokonujący wewnątrzwpólnotowego nabycia opakowań

Uzupełnij lub wybierz z listy >


Masa przywiezionych z zagranicy opakowań
Rodzaj materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie Jednorazowych Wielokrotnego uzytku [Mg] ogółem
Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale - ogółem
w tym Aluminium
Stal
Inne ogółem
w tym : Drewno
Wielomateriałowe
RAZEM

Informacje o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących maksymalnej sumy zawartości ołowiu , kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu
Rodzaj materiału z jakiego zostało wykonane opakowanie masa opakowań niespełniających ograniczeń [Mg] najwyższa rzeczywista wartość sumy zawartości [mg/kg]
Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metale - ogółem
w tym Aluminium
Stal
Inne ogółem
w tym : Drewno
Wielomateriałowe
RAZEM

   
* - pole wymagane
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy