gartija.pl > recykling

Akty prawne związane z recyklingiem


Wykaza aktów prawnych na stronach Ministerstwa Środowiska

Dz.U.2005.58.510 2005.03.31 rozp. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. (Dz.U.2005 Nr 58, poz. 510)
Dz.U.2005.25.202   ustawa USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (obowiązuje od 14-03-2005))

Dz.U.2001 nr 63, poz. 639

Dz.U.2002 nr 113, poz. 984 (M.P. nr 37, poz. 591)

Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 (M.P. nr 41, poz. 601)

Dz.U.2004 nr 96, poz. 959 nr 121, poz. 1263 (M.P. nr 35, poz. 615)

Dz.U.2005 nr 33, poz. 291.

  ustawa Ujednolicony tekst ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (obowiązuje od 01-04-2005))
Dz.U. 2005 nr 4 poz.30 2004.12.31 rozp. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
Dz.U.2005 nr 4 poz.29 2004.12.31 rozp. z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami
Dz.U.02.122.1054 2002.07.12 rozp. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami.
Dz.U.04.94.927 2004.04.23 rozp. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań
Dz.U.03.66.619 2003.04.08 rozp. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
Dz.U.03.232.2342 2003.12.23 rozp. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych
Dz.U.03.220.2189 2003.12.15 rozp. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Dz.U.03.180.1768 2003.10.03 rozp. w sprawie stawek opłat produktowych
Dz.U.03.104.982 2003.05.29 rozp. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
Dz.U.02.241.2095 2002.12.30 rozp. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.
Dz.U.02.122.1053 2002.07.12 rozp. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.
Dz.U.01.63.639 2001.05.11 ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Dz.U.02.122.1052 2002.07.08 rozp. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych.
Dz.U.01.63.638 2001.05.11 ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy