Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


BADANIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI W ŚWIETLE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA; ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogąca być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi, do przedstawicieli administracji, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska, do wszystkich zainteresowanych.

 

1. Rozpoznanie stanu środowiska

2. Obowiązujące przepisy prawne obejmujące zagadnienia ochrony i remediacji powierzchni ziemi:
- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie:
      - zasady odpowiedzialności, organy właściwe do spraw szkód w środowisku oraz kryteria wystąpienia szkody w środowisku,
      - działania zapobiegawcze i zakres działań naprawczych w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi.
- ustawa - Prawo ochrony środowiska:
      - zakres, zasady odpowiedzialności, obowiązki władającego powierzchnią ziemi, podmiotu korzystającego ze środowiska oraz organów administracji w zakresie ochrony i remediacji gleb w odniesieniu do historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
      - definicje w odniesieniu do powierzchni ziemi,
      - kryteria oceny zanieczyszczenia gleby i ziemi.
- ustawa Prawo wodne.

3. Działalności mogące powodować zanieczyszczenia

4. Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, dobre praktyki dotyczące identyfikacji zanieczyszczeń historycznych

5. Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

6. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska

7. Etapy rozpoznania stanu środowiska:
- etap wstępny: identyfikacja i ocena potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, analiza historyczna terenu badań
- określenie planowanego terenu badań
- badania wstępne,
- badania szczegółowe,
- dokumentacja występujących zanieczyszczeń – plan remediacji obejmujący zakres prac, proponowane rozwiązania techniczne wraz z szacunkiem kosztów.

8. Strategia opróbowania:
- lokalizacja punków poboru,
- liczba pobranych próbek.

9. Metody poboru próbek gruntów i wód podziemnych:
- grupy zanieczyszczeń – zakres analiz laboratoryjnych,
- postępowanie z próbkami.

10. Metodyki referencyjne analiz gruntów i wód podziemnych

11. Ocena wyników analiz

12. Zasady wyznaczania dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko

13. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia remediacji w oparciu o ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska

14. Monitoring jakości gruntów i wód podziemnych:
- uwarunkowanie środowiskowe i prawne,
- aspekty praktyczne.

15. Procesy decydujące o migracji zanieczyszczeń

16. Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

17. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "BADANIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI W ŚWIETLE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA; ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy