Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NAJNOWSZE PROCEDURY PRAWNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH PRYWATNYCH

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

 

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników starostw powiatowych, Lasów Państwowych, leśnych wspólnot gruntowych oraz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących gospodarkę leśną.

W ramach szkolenia zostaną poruszone wskazania dotyczące gospodarki leśnej, wynikające z najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz z oczekiwanych zmian prawnych. Nastąpi także omówienie trybu postępowania w sferze ochrony, planowania i nadzoru oraz poprawności stosowania przepisów procedury administracyjnej przy realizacji spraw z zakresu leśnictwa. Będą wyjaśniane trudne kwestie związane ze stosowaniem różnych przepisów materialnych towarzyszących problematyce gospodarki leśnej. Tematyka szkolenia będzie miała charakter ściśle praktyczny i będzie oparta na analizie konkretnych przypadków.

 

1. Zagadnienia wprowadzające:
- założenia gospodarki leśnej w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych,
- identyfikacja obszarów problemowych w zakresie leśnictwa,
- ostatnie zmiany prawne dotyczące leśnictwa,
- uwarunkowania finansowe w obecnej i w przyszłej (po 2020 r.) perspektywie czasowej,
- najnowsze wskazania prawne wynikające z orzecznictwa sądowego.

2. Uwarunkowania planistyczne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:
- założenia gospodarki leśnej,
- zmiany ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uproszczonych planów urządzania lasu,
- wskazania planistyczne przy prowadzeniu gospodarki leśnej, w tym uwarunkowania inwestycyjne,
- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
- zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach,
- wskazania wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych,
- wpływ innych przepisów na kształtowanie uwarunkowań planistycznych,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

3. Aspekty nadzorcze w gospodarce leśnej:
- stosowanie instrumentów nadzorczych,
- postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie,
- przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną, w tym m. in. protokołów oględzin i ekspertyz, a także wniosków dotyczących pozyskania drewna oraz zmiany lasu na użytek rolny,
- korzystanie z tzw. przypadków losowych – okoliczności i możliwości,
- kwestie dotyczące cechowania drewna,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

4. Wpływ innych przepisów materialnych na prowadzenie gospodarki leśnej - aspekty podmiotowe:
- ochrona danych osobowych w leśnictwie,
- założenia i zasady uiszczania opłat skarbowych,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

5. Uwarunkowania innych przepisów materialnych przy prowadzeniu gospodarki leśnej - aspekty przedmiotowe:
- założenia wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- aspekty dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- odniesienia do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- odpowiedzi na pytania uczestników.

6. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Radca prawny, ekspert w zakresie prawa rolnego i leśnego; posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NAJNOWSZE PROCEDURY PRAWNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH PRYWATNYCH"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy