Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF I PTASIEJ GRYPY

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
2020-02-19
Miejsce
Warszawa
Opis

W obliczu zmian cywilizacyjnych oraz rozszerzającej się epidemii choroby ASF, a także ptasiej grypy, przepisy związane ze zwierzętami ulegają nieustannej ewolucji. Ostatnie lata przyniosły zasadnicze zmiany, zwłaszcza w zakresie administrowania gatunkami łownymi. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła w szczególności nowe reguły tworzenia obwodów łowieckich oraz przekazywania ich, dzierżawę, które uzupełniono zmianą zasad opracowywania planów łowieckich i nieznanym wcześniej instrumentem polegającym na możliwości samodzielnego ustanawiania przez właścicieli gruntu zakazu polowania, co w istotny sposób wpłynęło na sposób prowadzenia gospodarki łowieckiej. Powyższe zmiany, które dodatkowo uzupełniono licznymi nowelizacjami aktów prawnych mających na celu walkę z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) oraz innymi zagrożeniami odzwierzęcymi, w tym tzw. ptasią grypą, w istotny sposób modyfikują dotychczasowe prawa i obowiązki organów administracji.

Niniejsze szkolenie koncentruje się na zagadnieniach związanych z praktycznym stosowaniem nowych regulacji i kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za nadzorowanie gospodarki łowieckiej oraz bezpieczeństwo epizootyczne kraju, w szczególności zaś do urzędowych lekarzy weterynarii oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy w swojej pracy na co dzień stykają się z problematyką bioasekuracji oraz właściwego postępowania ze zwierzętami nie tylko dziko żyjącymi.Zasady gospodarowania zwierzętami dziko żyjącymi       

1. Funkcjonowanie obwodów łowieckich w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego

2. Zasady tworzenia obwodów łowieckich według nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

3. Następstwa wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego

4. Konsekwencje ustanowienia przez właściciela gruntu zakazu wykonywania polowania

5. Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie objętym restrykcjami w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt, w tym ASF lub ptasią grypą

6. Nowe instrumenty prawne do walki z ASF w świetle ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

7. Prawne wymogi bioasekuracji obowiązujące podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik

8. Prowadzenie gospodarki łowieckiej na terenie rybackiego obrębu hodowlanego

9. Znowelizowana metodyka postępowania w sprawie zatwierdzania rocznych planów łowieckich

10. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału redukcyjnego zwierzyny

11. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału zastępczego zwierzyny

12. Metodyka postępowania w sprawach odstrzału sanitarnego zwierzyny

13. Przestępstwa i wykroczenia łowieckie

14. Ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną

15. Odpowiedzialność za naruszenie zasad bioasekuracji oraz przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątZabijanie zwierząt w świetle ustaw szczególnych (ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt)

1. Dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie przyrody

2. Zasady postępowania przy wydawaniu decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody

3. Dokumentowanie wykonania decyzji o zgodzie na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody

4. Nowe instrumenty prawne do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności ASF i ptasiej grypy

5. Odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich) w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

6. Dopuszczalność zabijania zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt

7. Warunki dokonania uśmiercenia humanitarnego

8. Podmioty uprawnione do stwierdzenia zasadności i dokonania uśmiercenia humanitarnego

9. Sposoby wykonania uśmiercenia humanitarnego

10. Dokumentowanie wykonania uśmiercenia humanitarnego

11. Różnice pomiędzy uśmierceniem humanitarnym a polowaniem

12. Skutki dokonania odstrzału humanitarnego

13. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt


Konsultacje, dyskusja
 

Prowadzący
Adwokat specjalizujący się w Prawie łowieckim, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wielokrotny ekspert parlamentarny w zakresie łowiectwa, autor ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "NOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIKICH ZWIERZĄT; ZWALCZANIE ASF I PTASIEJ GRYPY"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy