Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH W LATACH 2017 - 2019

Typ
szkolenie
Koszt
650 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
600 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.


1. Dane ogólne:
- podstawowe definicje ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś),
- kwalifikowanie przedsięwzięć w świetle rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- kryteria decydujące o kwalifikacji przedsięwzięcia do mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
- budowa nowych urządzeń/instalacji a ich rozbudowa, przebudowa, montaż.

2. Istotne zagadnienia związane z nowelizacją ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r. z punktu widzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
- nowe kompetencje organów właściwych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- stwierdzenie obowiązku lub nieprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- zawieszenie i umorzenie postępowania, wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniające zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r. oraz Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).

3. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych

4. Organy opiniujące i uzgadniające

5. Zmiany dotyczące procedury opiniowania/uzgadniania

6. Wymogi ustawowe wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zmianą ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019

7. Strony postępowania z uwzględnieniem przepisów kpa oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

8. Kryteria przy stwierdzaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; procedura oceny oddziaływania na środowisko

9. Wymogi w zakresie zawartości karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

10. Ocena ponowna

11. Analiza porealizacyjna

12. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

14. Egzekucja administracyjna warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15. Konsultacje, dyskusja

Prowadzący
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; były wieloletni naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego; doświadczony trener.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH W LATACH 2017 - 2019"
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy