Portal branży recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl

szkolenia

szkolenia, konferencje, warsztaty ... zapoznaj się z aktualną ofertą szkoleniową dostępną na rynku

Aby prawidłowo korzystać z serwisu, należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skorzystaj z pomocy jej producenta.
gartija.pl > szkolenia > widok


REALIZACJA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW - ĆWICZENIA

Typ
szkolenie
Koszt
600 zł netto;
W cenie
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Rabaty, upusty
550 zł netto - dla stałych klientów oraz dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej firmy; dodatkowe zniżki cenowe przy zgłoszeniu większej liczby uczestników z tej samej firmy;
Termin
1900-01-01
Miejsce
Warszawa
Opis

Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) jest zwolnione od podatku VAT.

Zapraszamy Państwa na szkolenie warsztatowe, podczas którego w sposób praktyczny zostaną przedstawione najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym najnowsze regulacje dotyczące doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania rejestru BDO, sprawozdawczości i ewidencji odpadowej oraz magazynowania odpadów. Na szkoleniu omówione zostaną również zagadnienia dotyczące kontroli w przedsiębiorstwie, w tym nowe uprawnienia kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska. Zaplanowane ćwiczenia posłużą nabyciu i utrwaleniu umiejętności praktycznego zastosowanie przepisów.

Szkolenie adresujemy do specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracowników administracji, zbierających odpady oraz do innych zainteresowanych.

Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany w miarę ukazywania się nowych aktów prawnych.

 

1. Zasady klasyfikacji odpadów w firmie i instytucji - ćwiczenia:
-
kiedy mamy do czynienia z odpadem,
- sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów,
- zasady przyporządkowania odpadów do danego kodu,
- które z odpadów są odpadami komunalnymi,
- kary za niestosowanie hierarchii postępowania z odpadami.

2. Wypełnianie kart ewidencji i przekazania odpadów, w tym metalowych - ćwiczenia na przykładach:
- ewidencja odpadów wytworzonych w instalacji i poza instalacją,
- ewidencja odpadów przetwarzanych i zbieranych, w tym w PSZOK
- ewidencja przyjętych odpadów od osób fizycznych,
- ewidencja odpadów przyjętych od podmiotów gospodarczych,
- karty przekazania odpadów.

3. Nowe obowiązki przetwarzających odpady wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach:
- termin i zasady lokalizowania monitoringu wizyjnego,
- sposób określania pojemności magazynowej odpadów – ćwiczenia,
-
wpływ ilości magazynowania odpadów na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
- ekspertyza przeciwpożarowa,
- zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
      - niezbędne informacje we wniosku – dyskusja,
      - konieczne załączniki,
      - wpływ wyników kontroli WIOŚ na wydanie decyzji,
      - kontrola komendanta straży pożarnej,
      - kiedy organ może wydać decyzję odmowną,
      - niezbędny termin do dokonania zmiany zezwolenia.

4. Samodzielne wyliczanie ilości odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie lub w roku kalendarzowym – ćwiczenia

5. Planowane nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów

6. Nowe poziomy recyklingu odpadów komunalnych i ich wpływ na ceny odbioru odpadów - analiza

7. Skutki prawne i finansowe nie dokonania zmiany zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów

8. Przygotowanie wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – warsztaty

9. Kiedy można zmienić wydajność instalacji - niezbędne przesłanki

10. Samodzielne przygotowywanie wniosku o wpis do Bazy gospodarki odpadami BDO – ćwiczenia:
-
konsekwencje braku lub nierzetelnego wpisu,
- sankcje finansowe,
- konsekwencje dla prowadzonej działalności,
- kiedy należy dokonać wpisu przy rozpoczynaniu działalności,
- opłata rejestrowa i opłata roczna.

11. Przygotowywanie wniosku o uznanie produktu ubocznego wg nowych zasad – ćwiczenia:
- najczęściej występujące błędy we wniosku - omówienie na przykładzie,
- kontrola WIOŚ - jej zakres i skutki,
- termin uzyskania statusu produktu dla nowych podmiotów i posiadających już taki produkt,
- odrębne magazynowanie produktu i odpadu,
- potwierdzenie statusu produktu w drodze decyzji,
- decyzja odmowna,
- rodzaje dokumentów potwierdzających iż substancja lub materiał posiada cechy produktu,
- najczęściej występujące braki w ekspertyzach i opracowaniach – przykłady.

12. Obowiązki zagospodarowania odpadów komunalnych wynikające z przepisów prawa miejscowego - przykłady

13. Najczęściej występujące błędy w przekazywaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

14. Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska po zmianie zasad funkcjonowania WIOŚ:
- kiedy kontrola może odbyć się bez zawiadomienia,
- zmiana czasu pracy inspekcji,
- zmiana zakresu kontroli WIOŚ.

15. Kompetencje kontrolne innych organów kontroli wynikające ze zmian prawnych:
- zakres kontroli Marszałka Województwa,
- kontrole Wód Polskich,
- co może kontrolować Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent.

16. Konsultacje, dyskusja, analiza zapytań zgłaszanych przez uczestników

Prowadzący
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.
Organizator
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Telefon
81 749 39 99
Miasto
Lublin
Ulica
Frezerów 3
 
Wyślij zapytanie do organizatora szkolenia - "REALIZACJA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN PRZEPISÓW - ĆWICZENIA"
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Dendros - konferencje i szkolenia
 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy