gartija.pl > artykuły
Ewidencja odpadów
Odsłon - 116097
#orivne
autor:
2005-06-06

System ewidencji odpadów obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno przedsiębiorstwa wytwarzające odpady jak i firmy specjalizujące się w szeroko pojętej gospodarce odpadami. System ten tworzony jest przez dokumentację, określaną Ustawą o odpadach, która definiuje następujące rodzaje dokumentów:

 

Karta ewidencji odpadu

Wzór kart ewidencji odpadu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) .

Dokument ten służy do ewidencjonowania ilości jednego rodzaju odpadów, co oznacza, że każdy rodzaj odpadu, powinien być rejestrowany w odrębnej karcie. Ustawodawca wymaga przedstawienie następujących informacji:

 

Przy dokonywaniu zapisów masy odpadów należy zwrócić uwagę na ich prawidłowość. Najczęściej występującym przypadkiem jest wytwarzanie odpadów i przekazywanie ich do innego posiadacza. Wypełnia się wtedy jedynie dwie rubryki: masa odpadów wytworzonych i masa odpadów przekazanych innemu posiadaczowi. Innym przypadkiem jest częściowe zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie i wówczas należy dodatkowo odnotować właściwą masę w rubryce gospodarowanie odpadami we własnym zakresie z jednoczesnym określeniem metody odzysku R lub unieszkodliwienia D.

Szczególnym przypadkiem jest końcowy posiadacz odpadu prowadzący usługi odzysku lub unieszkodliwiania. W karcie ewidencji przyjętego odpadu nie można umieszczać danych dotyczących ilości odpadów powstających w wyniku odzysku lub unieszkodliwiania danego odpadu. Zgodnie z intencją ustawodawcy (jedna karta ewidencji odpowiada jednemu rodzajowi odpadu) należy założyć nową kartę ewidencji uwzględniającą ilość odpadu, powstającego z procesu odzysku/unieszkodliwienia odpadów przyjmowanych.

Obowiązek prowadzenia karty ewidencji odpadów nie dotyczy firm zajmujących się wyłącznie transportem odpadów. W takim przypadku jedynym wymaganym dokumentem jest karta przekazania odpadu.


Wyślij Do druku Dyskutuj

GOŚĆ    2010-06-29 13:36:08

W 100 % dołączam się do pytania powyżej!?

GOŚĆ    2010-02-03 11:40:31

Mam prośbę abyście Państwo uzupełnili zakładkę o nazwie EWIDENCJA ODPADÓW o informacje dotyczące: PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW i WYNIKÓW TESTÓW ZGODNOŚCI, które to zostały przeniesione do wkrótce mającej się ukazać nowelizacji ustawy o odpadach (ustawa w podpisie u Prezydenta, więc w ciągu miesiąca powinna wejśc w życie), z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553, z późn. zm.). Prosiłabym również o dokładne wyjaśnienie pomocne w praktyce, ponieważ powyższe zmiany powdują pewne wątpliwości w przypadku wytwórców którzy swoje odpady przejazują firmom posiadającym zezwolenie na transport i zbieranie odpadów. Pytanie brzmi: kto ma sporządzać kartę charakterystyki odpadów i testy zgodności w takim przypadku, czy mają to być wytwórcy? czy posiadacze? Dla wytwórcy jest to problem ponieważ podpisując umowę z firmą ktora ma pozwolenie na zbieranie i transport odpadów ostatnim ogniwem są ci posiadacze a nie wytwórca, więc kto ma robić te charakterystyki?

Ilość rekordów 1 do 2 z 2

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy