gartija.pl > artykuły
Nowelizacja prawa ochrony środowiska
Odsłon - 33489
eGartia
autor:
2005-07-28

Proces inwestycyjny - postępowanie w sprawie OOŚ

Od 28 lipca 2005r. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ma się toczyć samodzielnie, a kończyć decyzją "o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (dalej „decyzja środowiskowa”). Przypomnijmy, że przed wejściem w życie nowych przepisów postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko było częścią innych postępowań

W większości wypadków decyzje będzie wydawał wójt (burmistrz lub prezydent).

Postępowanie rozpoczynać się bedzie w chwili gdy inwestor złoży wniosek (wyjątkiem jest scalanie lub wymiana gruntu, takie postępowanie wszczyna się z urzędu). Do wniosku dołączyć należy:

Decyzja środowiskowa będzie poprzedzać wydanie zezwoleń niezbędnych przed rozpoczęciem inwestycji, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. nr 257, poz. 2573 ze zm.) Wykaz tych decyzji zawiera art. 46 ust. 4 prawa ochrony środowiska.

Uwaga! Dla każdego przedsięwzięcia trzeba będzie uzyskać oddzielną decyzję środowiskową.

Przypomnijmy, że rozporządzenie określające rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. nr 257, poz. 2573.) uległo zmianom, które obowiązują od czerwca 2005r.(Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769)

Rozporządzenie to zawiera dwie listy rodzajów działalności.
Na obu listach jakie zawiera wspomniane rozporządzenie jest sporo zmian. Wśród przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe, znalazły się m.in.:
Do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczono wszystkie:

Nowością jaka dotyczyć będzie inwestorów będzie tzw „obowiązek analizy porealizacyjnej”

Oznacz to, że inwestor sporządzając raport przedstawia prognozowany wpływ inwestycji na otoczenie, zaś analiza - wpływ inwestycji już zrealizowanej. Dotyczy ona m.in. inwestycji związanych z nowymi technologiami lub sprzyjających konfliktom społecznym, gdy np. mieszkańcy gminy nie chcą, by w ich sąsiedztwie budowano drogę lub spalarnię śmieci

Jeżeli analiza wykaże, że inwestycja ma duży wpływ na otoczenie, to będzie to podstawą do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Robi to wojewoda lub rada powiatu, gdy mimo podejmowanych prób nie udało się ograniczyć szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko. Dzięki temu właściciele działek położonych na tym terenie mogą liczyć na odszkodowania lub ich wykup.


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy