gartija.pl > artykuły
Mikrofale w technologii unieszkodliwiania azbestu - ATON-HT Wrocław
Odsłon - 43517
eGartia
autor:
2008-06-09

Rozwojowi cywilizacji towarzyszy szybko rosnąca „produkcja” różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpośrednio dla ludzi. Proces rosnącego zagrożenia przybiera już tak duże rozmiary, że we wszystkich rozwiniętych krajach świata podejmuje się duże wysiłki mające na celu usunięcie tych zagrożeń, lub choćby ich zminimalizowanie. Niestety znaczną część tych odpadów wciąż jeszcze zakopuje się na uprzednio przygotowanych składowiskach, co w przypadku niebezpiecznych substancji nie ulegających szybkiej biodegradacji jest rozwiązaniem nie likwidującym zagrożenia. W ten sposób problem likwidacji zagrożenia pozostawiamy bowiem następnym pokoleniom, zamieniając jednocześnie znaczne tereny w wysypiska odpadów, które nawet po starannych zabiegach rekultywacyjnych stanowić mogą potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Przykładem takiej krótkowzrocznej metody jest sposób „utylizacji” odpadów zawierających azbest. Warto tu podkreślić skalę problemu, gdyż materiał ten jest bardzo szkodliwy dla ludzi powodując między innymi tzw. azbestozę (nieuleczalną chorobę płuc) i że zinwentaryzowano w Polsce około 16 mln ton odpadów azbestowych, głównie w płytach eternitowych. W procedurze utylizacji azbestu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, przewiduje się jedynie jego zakopywanie w wybranych składowiskach – co reguluje tzw. ustawa azbestowa. Określone są przy tym zasady demontażu płyt eternitowych, ich zabezpieczanie poprzez owijanie foliami, wymagania dotyczące transportu i sposobu zakopywania w wybranych składowiskach.

Skala problemu związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest jest ogromna i podobnie jak w innych krajach, w których znajdują się duże ilości takich odpadów, niezbędne jest poszukiwanie i wdrażanie innych metod unieszkodliwiania azbestu. Taką tendencję obserwuje się już w wielu rozwiniętych krajach (np. w Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii), gdzie wręcz wykopywane są uprzednio złożone odpady azbestowe celem ich unieszkodliwienia innymi metodami fizyko-chemicznymi. Także w Polsce istnieją obecnie warunki techniczne i ekonomiczne pozwalające na wdrożenie procedur unieszkodliwiania azbestu nową, opracowaną w kraju i wdrażaną w skali technicznej metodą MTT (Microwave Thermal Treatment).


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy