gartija.pl > artykuły
Recykling (recycling) sprzętu elektryczne i elektronicznego - nowe obowiązki od 1 lipca 2006
Odsłon - 28933
eGartia
autor:
2006-04-28

Od 1 lipca 2006 wchodzą w życie zapisy ustawy dotyczące specjalnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Rejestr zawierać będzie informacje o:

Obowiązek wpisu do rejestru wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006. Przed rozpoczęciem działalności w jednym z wymienionych zakresów przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do rejestru, przy czym przedsiębiorcy prowadzący w tym czasie działalność mają obowiązek złożyć wniosek w terminie do 30 września 2006.

Dodatkowo w zależności od zakresu działalności przedsiębiorca musi dołączyć do wniosku o wpis do rejestru dodatkowe informacje m.in.:

W wyniku wpisu do rejestry przedsiębiorca uzyskuje numer rejestrowy.

Wprowadzający sprzęt płaci za wpis

Wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt podlega opłacie rejestrowej. Każdego roku (oprócz roku w którym została uiszczona opłata rejestrowa) do końca lutego wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru uiszcza opłatę roczną. Do wniosku o wpis do rejestru wprowadzający zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty rejestrowej.

Opłaty rejestrowe i roczne

Roczny obrót netto wprowadzającego sprzęt
Stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Dla mikroprzedsiębiorców Dla pozostałych przedsiębiorców
Poniżej 500 000 zł 50 500
Od 500 000 do 5 000 000 zł 100 2000
Powyżej 5 000 000 zł 200 7500

Specyficzną grupą wprowadzających sprzęt są wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, którzy są zobowiązani corocznie do udokumentowania zabezpieczenia finansowego na sfinansowanie zagospodarowania zużytego sprzętu, powstałego z tego samego rodzaju sprzętu, który został przez nich wprowadzony.

Zabezpieczenie może mieć formę:

Kwota zabezpieczenia obliczana jest jako iloczyn opłaty produktowej za recykling sprzętu oraz masy sprzętu ( w roku 2006 jest to masa sprzętu jaką przedsiębiorca zamierz wprowadzić w 2006r, w kolejnych latach – masa jaką przedsiębiorca wprowadził w poprzednim roku kalendarzowym – jeśli jest wpisany do rejestru, lub masa jaką zamierza wprowadzić w danym roku – jeśli nie jest wpisany do rejestru). Przepisy dotyczące zabezpieczenia finansowego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006r. W związku z powyższym wymogiem wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych dołącza do wniosku o wpis do rejestru uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub – w przypadku braku takiej umowy – potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego. Za nierzetelne złożenie wniosku grozi grzywna, a odmowa wpisania do rejestru ze względu na brak zabezpieczenia może skutkować karą pieniężną (od 5 do 50 tys. zł).

W przypadku sprzętu gospodarstwa domowego od 1 lipca 2006 r. przy zakupie nowego urządzenia będzie można oddać zużyty sprzęt w sklepie. Sklepy (sprzedawcy hurtowi i detaliczni) będą musiały zbierać zużyty sprzęt od 1 lipca 2006 r. tylko na zasadzie jeden za jeden (czyli np. sprzedając nowy telefon komórkowy, będą musiały przyjąć od klienta stary telefon, sprzedając nową kuchenkę elektryczną, będą musiały przyjąć już wyeksploatowaną). Przy czym sprzedawcy hurtowi i detaliczni nie będą musieli uzyskiwać zezwoleń na zbiórkę i na transport odpadów (o których mowa w ustawie o odpadach). Wynika to z rozporządzenia o rodzajach odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (DzU z 2004 r. nr 16, poz. 154). Zgodnie więc z art. 33 ustawy o odpadach, będą musieli jedynie powiadomić odpowiedniego starostę o prowadzonej zbiórce odpadów i ich transporcie.


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy