gartija.pl > artykuły
Odpady niebezpieczne zawierające PCB - unieszkodliwianie
Odsłon - 27129
#orivne
autor:
2005-05-25

Polichlorowane bifenyle (PCB) to grupa związków chemicznych zakwalifikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Stanowią o tym przede wszystkim dwie cechy: kancerogenność i niemal brak możliwości biodegradacji. Polichlorowane bifenyle jako trwałe substancję kumulują się w organizmach żywych i przenoszone w łańcuchu troficznym mogą powodować uszkodzenia wątroby, nerek, śledziony, być przyczyną chorób nowotworowych, a nawet prowadzić do zmian genetycznych.

Używanie PCB jest obecnie zabronione prawem, ale z uwagi na powszechne zastosowanie w przeszłości jako składnika olejów elektroizolacyjnych ich obecność w zużytych i działających dotychczas urządzeniach jest ciągle problemem. Dotyczy to przede wszystkim kondensatorów energetycznych, transformatorów, dławików, wyłączników i innych tego typu produktów.

Zgodnie z Ustawą o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw został nałożony obowiązek usunięcia PCB ze wszystkich urządzeń go zawierających nie później niż do 31 grudnia 2010 roku.

Metodę postępowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860). Polega ona na dekontaminacji lub unieszkodliwieniu urządzeń zawierających polichlorowane bifenyle. Dekontaminacja uznawana jest za skuteczną, jeśli w wyniku pomiarów zawartości PCB po 90 dniach od napełnienia ich cieczą, niezawierającą PCB, nie stwierdza się obecności tej substancji w ilościach powyżej 0,005% (wagowo).

Dodatkowym obowiązkiem jest odpowiednie oznakowanie urządzeń po dekontaminacji, które powinno charakteryzować się trwałością i nieścieralnością. Wymagana informacja musi zawierać następujące pozycje:

Wszystkie urządzenia lub instalacje podlegają procedurze sprawdzania, inwentaryzowania i odpowiedniego oznaczania. Ponadto należy przekazywać informacje do właściwego wojewody (przedsiębiorcy) lub wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta (osoby fizyczne).

Sposób oznakowania określają Polskie Normy a podlegają jemu następujące urządzenia i instalacje:

Inwentaryzacja powinna zawierać regularnie aktualizowaną dokumentację, zawierającą:


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy