gartija.pl > artykuły
Oznaczenie na opakowaniach produktów - oleje silnikowe
Odsłon - 1447
eGartia
autor:
2010-04-12

Na opakowaniach producenci umieszczają informacje dla klientów ostrzegające przed niebezpieczeństwami związanymi ze stosowaniem ich produktów oraz ze wskazówkami co robić z odpadami po zużyciu. Są to na przykład informacje o materiale z którego zostało wykonane opakowanie.

opakowania_oleju_silnikowego_400

Oleje silnikowe, jako produkty, nie są substancjami stwarzającymi jakieś szczególne zagrożenia, natomiast po przepracowaniu, stają się z definicji odpadami niebezpiecznymi. Podczas eksploatacji silnika, następują reakcje powodujące zmianę składu chemicznego. Zmianom ulegają przede wszystkim dodatki uszlachetniające. 

Oleje silnikowe po przepracowaniu, nabierają cech które powodują konieczność specjalnego z nimi postępowania. Wynika to zarówno z przepisów prawa jak i zwykłego rozsądku. Prawo reguluje zasady ewidencji, magazynowania, transportu oraz wskazuje zalecane metody zagospodarowania. 

Do obowiązków użytkownika olejów smarowych należy:

  • selektywne gromadzenie olejów w odpowiednich pojemnikach. Metoda selekcji zależy od preferencji odbiorcy wynikających ze stosowanej przez niego metody odzysku lub recyklingu. Prawo dopuszcza mieszanie różnych olejów odpadowych o ile nie utrudnia to późniejszego zagospodarowania.
  • wybór odpowiedniego odbiorcy to jest firmy posiadającej specjalne zezwolenie na prowadzenie działalności oraz dysponującej odpowiednimi środkami technicznymi.

Zaplecze techniczne firmy zajmującej się zbieraniem i zagospodarowaniem olejów odpadowych to przede wszystkim specjalne pojazdy.

pojazd_specjalistyczny_400

Takie są wymagania przepisów transportowych. Z punktu widzenia prawa, w czasie przekazywania olejów odpadowych odbiorcy jesteś „Nadawcą” i ponosisz odpowiedzialność za wybór przewoźnika. Samochody powinny być specjalnie przystosowane do przewozu takiego ładunku czyli zgodnie z nomenklaturą przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych spełniać wymagania klas 9 lub 3 w zależności od stwierdzonego dominującego zagrożenia. Pojazdy takie podlegają stałemu dozorowi technicznemu tak jak cysterny do przewozu paliw. Konstrukcja pojazdów powinna umożliwiać załadunek odpadów w sposób minimalizujący kontakt człowieka z olejami. Takie wymagania spełniają pojazdy autocysterny napełniane podciśnieniowo.

 

 

 

 

Taki pojazd posiada zbiornik o pojemności kilku metrów sześciennych i własną sprężarkę. Załadunek odbywa się poprzez wyssanie oleju z pojemników posiadacza. Ten sposób eliminuje między innymi ryzyko rozlewu jakie mogłoby wystąpić w przypadku przewozu oleju w pojemnikach.


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy