gartija.pl > artykuły
Podstawowe obowiązki podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady
Odsłon - 15093
#orivne
autor:
2005-07-11

Przepisy ochrony środowiska nakładają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Należy tu zwrócić uwagę, iż obowiązki te dotyczą nie tylko dużych zakładów przemysłowych, ale również niewielkich firm, które w związku ze swoją działalnością wytwarzają odpady. Często podczas kontroli prowadzonych przez urzędników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska lub pracowników lokalnych wydziałów ochrony środowiska okazuje się, ze przedsiębiorcy nie są świadomi ciążących na nich obowiązków.

Wychodząc na przeciw zapytaniom spływającym na adres naszej strony przedstawiamy poniżej spis podstawowych obowiązków wytwórców odpadów.

Obowiązki Właściwy organ
administracji państwowej
Wytwórca odpadów Komentarz
Składanie informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej wytwarzanie odpadów. Starosta lub Wojewoda zgodnie z miejscem wytwarzania odpadów Wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie (zarówno prowadzący instalację jak i nieprowadzący jej)Wytwarzający odpady niebezpieczne do 0,1 Mg rocznie, albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (zarówno prowadzący instalację jak i nieprowadzący jej) Obowiązek zależy od decyzji gminy. Starosta lub wojewoda może zażądać od wytwórcy złożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Starosta lub Wojewoda zgodnie z miejscem wytwarzania odpadów Wytwarzający od 0,1 Mg do 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie (zarówno prowadzący instalację jak i nieprowadzący jej) W tym wypadku nie ma znaczenia ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Starosta lub Wojewoda zgodnie z miejscem wytwarzania odpadów Wytwórca odpadów posiadający instalację i wytwarzający powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne Należy uwzględnić wszystkie odpady wytworzone przez danego wytwórców w danym miejscu
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego Organy ochrony środowiska najczęściej Starosta lub Wojewoda zgodnie z miejscem wytwarzania odpadów Nie ma obowiązku uzyskania żadnych dodatkowych decyzji, pozwoleń a także przedłożenia informacji dotyczących gospodarki odpadami, gdyż jest to zawarte w pozwoleniu zintegrowanym
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organy administracyjne tj. wójt, burmistrzem lub prezydent miasta, starosta, wojewodą, inspektor sanitarnym. Wytwarzający odpady prowadzący instalacje mogące znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięcia te są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z 9/11/2004 r (DZ. U. Nr 257, poz. 2573),
Obowiązek prowadzenie ewidencji odpadów Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów Wszyscy wytwórcy odpadów z wyjątkiem tych przedsiębiorstw, które wytwarza tylko odpady wymienione w rozporządzeniu o rodzajach odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Małe i średnie firmy prowadzą ewidencję uproszczoną(DzU z 2001 r. nr 152, poz. 1735)

Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.plWykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy