gartija.pl > artykuły
Nowelizacja prawa ochrony środowiska
Odsłon - 28798
eGartia
autor:
2005-07-28

Obszar NATURA 2000

Nowelizacja ustawy wprowadziła również obowiązek postępowania oceniającego na obszarach Natura 2000. Są to tereny, na których chronione są ptaki, rośliny, zwierzęta lub ich siedliska (jest to pomysł unijny)- obecnie dotyczy to ok. 11 proc. obszaru Polski.

O tym, czy dana inwestycja znajduje się na takim obszarze, można dowiedzieć się z rozporządzenia ministra środowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313) lub ministerialnej strony www - www.mos.gov.pl/1strony tematyczne/natura2000/index.shtml.

Postępowanie oceniające obejmie inwestycje nie tylko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie podziału przedsięwzięć, ale i drobnych inwestorów, a nawet budujących na swoje potrzeby.

Również przedsiębiorca, którego inwestycja znalazła się w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, musi liczyć się z problemami, nawet jeżeli uzyskał już decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie bowiem z art. 10 nowelizacji ustawy o ochronie środowiska powinien on w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy, czyli do 28 stycznia 2006 r. złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Może się okazać, że planowaną inwestycję trzeba będzie w związku z tym znacząco ograniczyć, a w skrajnych przypadkach nawet jej zaniechać.

O decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsiębiorca będzie musiał również wystąpić, jeżeli uzyskał już inne decyzje wymienione w art. 46 ust. 4, pkt 2 - 9 POŚ (czyli np. koncesję na poszukiwanie kopalin, decyzję o scalaniu gruntów czy niektóre pozwolenia wodnoprawne).

W nieco innej sytuacji znajdą się rolnicy. Nie będą mogli na takich terenach np. prowadzić intensywnej uprawy, ale nie będą też mogli zaniechać niektórych prac, np. pozostawić łąk bez koszenia.

Z drugiej zaś strony rolnicy, których pola czy łąki znalazły się na obszarze Natura 2000, mogą liczyć za to na finansowe wsparcie. Według ministerstwa środowiska mogą to być dopłaty wyższe niż ma to miejsce w przypadku dopłat bezpośrednich

Organizacje ekologiczne

Organizacje ekologiczne nadal będą mogły brać udział w postępowaniu środowiskowym. Będą jednak musiały uzasadnić to miejscem swego działania. Dodatkowo same będą musiały zatroszczyć się o swój udział w postępowaniu. W ciągu 21 dni gdy raport o oddziaływaniu na inwestycje wykładany będzie do publicznego wglądu organizacja będzie miała prawo do złożenia wniosku by stać się stroną w danej sprawie.

Po tym czasie organizacja straci szane na udział w postępowaniu jako storna w sprawie.

Treść decyzji

Uwaga! Decyzja środowiskowa będzie ważna przez dwa lata. Jej byt będzie można przedłużyć o kolejne dwa, ale tylko jeśli inwestycja będzie prowadzona etapami i nie zmienią się uwarunkowania i środowiskowe i techniczne.

Opłaty i kary - zmiany

Dotychczas przedsiębiorcy płacili opłaty środowiskowe raz na kwartał. Nowelizacja prawa ochrony środowiska wprowadza tutaj zmiany i od drugiego półrocza br. przedsiębiorcy będą płacić półrocznie: do końca stycznia za drugie półrocze i do końca lipca za pierwsze.

Oznaczać to będzie redukcję ilości formularzy do wypełnienia, co jest szczególnie ważne dla rozliczających się za gazy, wody i ścieki. Muszą oni bowiem przesyłać dane nie tylko marszałkowi województwa, ale i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zmiana częstotliwości rozliczeń spowodowała też zmianę kwoty, poniżej której przedsiębiorcy nie będą wpłacać marszałkowi opłat za gazy i pyły. Teraz nie będą musieli tego robić, jeżeli nie przekroczy ona 400 zł za półrocze.

Uwaga! Nowy przepis dotyczący rozliczeń obowiązuje już od 1 lipca br., czyli za drugi kwartał przedsiębiorcy rozliczają się na dotychczasowych zasadach. Do czasu wydania nowych rozporządzeń (których jeszcze nie ma) trzeba się rozliczać na dotychczasowych drukach i zgodnie z rozporządzeniem o opłatach za korzystanie ze środowiska (DzU nr 279, poz. 2758).

Podwyższone opłaty w górę

Do tej pory opłaty za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia (konkretnie za wprowadzanie do powietrza bez pozwolenia gazów, pyłów, ścieków lub pobór wód) są o 100 proc. wyższe od opłat pobieranych, gdy jest odpowiednie pozwolenie. Tak też będzie, ale tylko do końca 2006 r. Potem ta różnica będzie się powiększać - w 2007 i 2008 r. do 200 proc., a od 2009 r. do 500 proc.


Wyślij Do druku Dyskutuj

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.



Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
Patronujemy
!
Wpięci w sieć "Gartija"

www.ecoprogres.pl



Wykonamy stronę www dla Twojej firmy

Dowiedz się więcej ...

Przykładowe szablony strony

ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy