gartija.pl > artykuły
Recykling samochodów
Odsłon - 41371
eGartia
autor:
2006-04-10

Stacje demontażu

Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Stacja demontażu powinna też spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu samochodów. W przypadku istniejących już stacji spowodowało to konieczność dostosowania ich do wymogów wspomnianego rozporządzenia.

Prowadzący stację demontażu zobowiązany jest przyjąć bezpłatnie każdy pojazd wycofany z eksploatacji, który jest zarejestrowany na terytorium kraju, zawiera wszystkie istotne elementy, ma masę nie mniejszą niż 90% masy pojazdu oraz nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu. W przypadku przyjmowania niekompletnego pojazdu właściciel stacji demontażu może pobrać opłatę w wysokości nieprzekraczającej 10zł za każdy kilogram brakującej masy pojazdu.

Od 1 stycznia 2006 przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu zobowiązani są do osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu pojazdów w wysokości odpowiednio 95% i 85% rocznie. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70%.

Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających wykonanie odzysku i recyklingu. W terminie do 15 lutego roku następnego, prowadzący stację demontażu samochodów przekazuje do NFOŚiGW roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Mają się w nim znaleźć m.in. dane o liczbie, markach i osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1980 r. i później.

Punkt zbierania pojazdów

Przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów obowiązani są do uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie gospodarki odpadami, powinien zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi, zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy w sprawie minimalnych wymogów dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dodatkowo przedsiębiorca prowdzący punkt zbierania pojazdów musi podpisać umowę dotyczącą przyjmowania zebranych pojazdów z przedsiębiorcą prowadzącym stacje demontażu

Akty prawne

  • ustawa z 20 stycznia o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202)

  • rozporządzenie ministra środowiska w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 201, poz. 1672)
  • rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. nr 109, poz. 917)
  • rozporządzenie ministra środowiska w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 212, poz. 1774)
  • rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji (Dz. U. nr 225, poz. 1935)

Wyślij Do druku Dyskutuj

GOŚĆ    2010-03-16 14:22:20

zAWALILISTE

Ilość rekordów 1 do 1 z 1

Dodaj komentarz

Autor

Komentarz (do 1500 znaków)

Komentarze uzytkowników niezalogowanych są moderowane. Usuwane będą komentarze: nie odnoszące się do tresci artykułu, zawierające obraźliwe i wulgarne słowa.Kod z obrazka obok wpisz w poniższe pole

Warto zobaczyć

 boksy tekstowe
Reklamuj się na tej
stronie
Płać za kliknięcie
To groszowa sprawa
www.gartija.pl/boksy.html
ODPADY, RECYKLING - Wszelkie prawa zastrze�one
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy