> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania
>>

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 181

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 1386

Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1194
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Data wejścia w życie - 2011-09-27

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 81

Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1373
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 218

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Data wejścia w życie - 2011-10-19

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 122

Ilość rekordów 6 do 10 z 275

1 23 4 5 6 7 ... >>
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy