> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1194
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Data wejścia w życie - 2011-09-27

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 191

Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
Data wejścia w życie  - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-25
Odsłon: 307

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Data wejścia w życie - 2011-06-21

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-22
Odsłon: 226

Dz.U. 2011 nr 102 poz. 592  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych
Data wejścia w życie - 2011-05-26 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 204

Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
Data wejścia w życie - 2011-05-25 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 450

Ilość rekordów 1 do 5 z 21

12 3 4 5 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy