> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 927

Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1373
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 332

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych
Data wejścia w życie - 2011-09-09

Autor: eGartia
Dodano: 2011-08-30
Odsłon: 308

Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Data wejście w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 285

Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-28
Odsłon: 392

Ilość rekordów 1 do 5 z 66

12 3 4 5 6 7 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy