> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-07-28
Odsłon: 392

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Data wejścia w życie - 2010-11-16

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 215

M.P. 2010 nr 76 poz. 954

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011

Data wejścia w życie - 2011-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 544

M.P. 2010 nr 74 poz. 945

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

Data wejścia w życie - 2011-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 3271

Dz.U. 2010 nr 149 poz. 997

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Data wejścia w życie - 2010-08-31

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 242

Ilość rekordów 1 do 5 z 23

12 3 4 5 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy