> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

M.P. 2009 nr 62 poz. 828

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

Autor: eGartia
Dodano: 2009-10-02
Odsłon: 935
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 815. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Data wejścia w życie - 2009-06-23
Autor: eGartia
Dodano: 2009-06-30
Odsłon: 219
Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1357 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych. Data wejście w życie - 2009-01-01
Autor: eGartia
Dodano: 2008-12-11
Odsłon: 94
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. Data wejście w życie 2007-01-01
Autor: eGartia
Dodano: 2006-12-18
Odsłon: 2454
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Data wejścia w życie 2006-10-11
Autor: eGartia
Dodano: 2006-11-08
Odsłon: 150

Ilość rekordów 1 do 5 z 18

12 3 4 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy