> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Data wejścia w życie - 2011-11-18

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 547

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 181

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 1389

Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1373
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data wejścia w życie - 2012-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 219

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
Data wejścia w życie - 2012-04-04

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 87

Ilość rekordów 1 do 5 z 75

12 3 4 5 6 7 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy