> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 3253

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 529

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 424

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Data wejścia w życie - 2011-12-14

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 1389

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
Data wejścia w życie - 2011-10-19

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 122

Ilość rekordów 1 do 5 z 17

12 3 4 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy