> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

Data wejścia w życie - 2010-11-16

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 137

M.P. 2009 nr 69 poz. 893

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010

Autor: eGartia
Dodano: 2009-11-10
Odsłon: 259

Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wchodzi w życie w dniu 2005-07-28, przy czym art. 1 pkt 98 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Autor: eGartia
Dodano: 2005-07-07
Odsłon: 118

Ilość rekordów 1 do 3 z 3

Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy