> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Data wejścia w życie - 2011-01-12

Autor: eGartia
Dodano: 2011-01-30
Odsłon: 390

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Data wejścia w życie - 2011-01-04

Autor: eGartia
Dodano: 2011-01-30
Odsłon: 366

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Data wejścia w życie - 2011-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-01-30
Odsłon: 708

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

Data wejścia w życie - 2011-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2011-01-30
Odsłon: 777

Dz.U. 2010 nr 31 poz. 164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Data wejścia w życie - 2010-03-18

Autor: eGartia
Dodano: 2010-04-06
Odsłon: 215

Ilość rekordów 1 do 5 z 13

12 3 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy