> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

 Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10
Data wejścia w życie - 2011-05-07

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 242
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Data wejścai w zycie - 2007-05-03
Autor: eGartia
Dodano: 2007-07-05
Odsłon: 144
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych. Data wejście w życie 2007-01-01
Autor: eGartia
Dodano: 2006-12-18
Odsłon: 2454
Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1362 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Data wejścia w życie 2006-10-11
Autor: eGartia
Dodano: 2006-11-08
Odsłon: 150
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 407 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. Data wejścia w życie 2006-04-22
Autor: eGartia
Dodano: 2006-04-13
Odsłon: 211

Ilość rekordów 1 do 5 z 31

12 3 4 5 6 7 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy