> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1317

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Data wejścia w życie - 2010-11-10

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 949

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1319

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Data wejścia w życie - 2010-11-10

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 443

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Data wejścia w życie - 2010-08-04

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 294

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 785

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom

Data wejścia w życie -2010-07-16

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 258
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 407 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. Data wejścia w życie 2006-04-22
Autor: eGartia
Dodano: 2006-04-13
Odsłon: 339

Ilość rekordów 1 do 5 z 25

12 3 4 5 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy