> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1117
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej
Data wejścia w życie - 2011-09-23

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 220

Dz.U. 2011 nr 100 poz. 582  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Data wejścia w życie - 2011-06-01 

Autor: eGartia
Dodano: 2011-05-21
Odsłon: 803

Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1027

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia formy i układu oraz zakresu informacji zawartych w raportach i sprawozdaniu dotyczących programów lub projektów realizowanych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Data wejścia w życie - 2010-09-04

Autor: eGartia
Dodano: 2010-12-29
Odsłon: 169

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1295

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

Data wejścia w życie - 2009-10-01

Autor: eGartia
Dodano: 2009-10-05
Odsłon: 259
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1800 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Data wejścia w życie - 2005-11-12.
Autor: eGartia
Dodano: 2005-11-08
Odsłon: 198

Ilość rekordów 1 do 5 z 5

Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy