> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Data wejścia w życie - 2011-01-04

Autor: eGartia
Dodano: 2011-01-30
Odsłon: 247

Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1304

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawei wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Data wejścia w życie - 2010-01-01

Autor: eGartia
Dodano: 2009-10-14
Odsłon: 329

M.P. 2009 nr 62 poz. 828

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

Autor: eGartia
Dodano: 2009-10-02
Odsłon: 935

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Data wejścia w życie - 2009-10-01

Autor: eGartia
Dodano: 2009-10-05
Odsłon: 278

Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1226

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

Data wejścia w życie - 2009-09-18

Autor: eGartia
Dodano: 2009-09-26
Odsłon: 206

Ilość rekordów 1 do 5 z 44

12 3 4 5 6 7 ...
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy