> Prawo

Gartija.pl nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

Obowiązujące

- wykaz wg daty opublikowania
>>

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
Data wejścia w życie - 2012-04-04

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 87

Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1094
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Data wejście w życie - 2011-10-07

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 59


Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1074
Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
Data wejście w życie - 2011-09-19

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 58


Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Data wejście w życie - 2011-09-29

Autor: eGartia
Dodano: 2011-12-05
Odsłon: 75

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych
Data wejścia w życie - 2011-09-09

Autor: eGartia
Dodano: 2011-08-30
Odsłon: 197

Ilość rekordów 11 do 15 z 275

1 2 34 5 6 7 ... >>
Recykling, odpady, ochrona środowiska - gartija.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 
 
 
 
 
 
EKO Partnerzy